MAN - Vaihtoautot

Eu:n liikennekomissaari Violeta Bulc esitteli Brysselissä 7.12.2015 EU:n uuden lentoliikennestrategian. Euroopan täytyy olla johtoasemassa kansainvälisessä lentoliikenteessä. Komissaari kertoi strategian johtavan turvallisempiin, edullisempiin ja puhtaampiin lentoihin.

Tavoitteena on luoda puitteet EU:n lentoliikenteen kilpailukyvylle, laajentaa alan liikenneoikeuksia ja päivittää EASA:n turvallisuusvalvonnan sääntelyä, johon sisältyy uudet lennokkeja koskevat säädökset. Innovaatiot ja digitalisaatio ovat liikkeelle panevia voimia ilmailun kehittämisessä ja sen toiminnassa kasvun aikaan saajana. Muut viivästyneet lainsäädäntöehdotukset, kuten matkustajaoikeudet, yhtenäinen eurooppalainen ilmatila (Single European Sky) ja slot-uudistus tullaan viemään eteenpäin.

Komissio pyrkii myös selkeyttämään ilmailualan työntekijöitä koskevaa työlainsäädäntöä. Lisäksi komissio antaa ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on selkeyttä ja antaa oikeusvarmuus koskien EU-lentoyhtiöiden omistusta ja hallintaa. Selkeää vastausta siihen voisiko tähän sisältyä ulkomaisen omistusosuuden (49%) rajan korottaminen tai helpottaminen, Bulc ei antanut.

Komissio on myös harkitsemassa uusia keinoja hoitaa alan epäreiluja käytäntöjä. Tähän pyrittäisiin uusilla kattavilla sopimuksilla, jotka korvaisivat yksittäisten maiden kahdenvälisiä sopimuksia. Reittioikeuksien lisäksi sopimukset voisivat laajentua lentoliikenteenhallintaan, lentoturvallisuuteen, ilmailun turvaamiseen, kilpailuun, ympäristöön, sosiaalisiin kysymyksiin ja matkustajien oikeuksiin. EU:lla on jo kattavatavat lentoliikennesopimukset Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa. Brasilian kanssa vastaavaa sopimusta viimeistellään.

Erityisesti komissio pyytä lupia sopimusneuvotteluihin Kaakkois-Aasian maiden järjestön (ASEAN), Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC), Turkin, Kiinan, Meksikon ja Armenian kanssa. Sopimukset varmistaisivat reilut ja läpinäkyvät markkinaolosuhteet, jotka perustuisivat selkeään sääntelyjärjestelmään lisäten yhteyksiä ja kilpailua sekä alentaen lentolippujen hintoja.

Komissio pyrkii myös samaan valtuutuksen neuvotella turvallisuussopimuksista Kiinan ja Japanin kanssa, sekä yhden pysähdyksen turvallisuusjärjestelyistä Kanadan ja Montenegron kanssa. Yhden pysähdyksen turvatarkastus, joka on jo käytössä EU:n ja USA:n välillä, sallii matkustajien siirtyä jatkolennolle ilman uusia tarkastuksia. Komissio pyrkii lisäksi löytämään keinoja joilla vähentää turvatarkastusten kuormittavuutta ja kustannuksia käyttämällä uusia teknologioita ja riskiperusteista lähestymistapaa.

Strategiaa kohtaan on esitetty julkilausunto, jossa vaadittiin kiireellistä jatkoselvitystä erityisesti koskien verotusta. Kritiikkiä esittivät myös AEA (Association of European Airlines), EBAA (European Business Aviation Association), EEA (European Express Association), ELFAA (European Low Fares Airline Association), ERA (European Regions Airline Association) ja IACA (International Air Carrier Association). Heidän mukaansa siinä ei esitetä riittäviä keinoja lentoyhtiöiden kilpailukyvyn tukemiseksi.  Myös ECA (European Cockpit Association) kritisoi suunnitelmaa konkreettisten toimenpiteiden puutteesta työelämään liittyvissä kysymyksissä, kuten työsuhteen muodot ja halpatyövoiman käyttö.

ACI Europen mielestä komissio on onnistunut strategissaan. Huomioiden lentoliikenteen kasvun tärkeänä osana EU:n laajempaa kasvua ja työllisyysohjelmaa.

(Lähde ATW Air Transport World)