Renault Diamond Tour

EU-komissio on päätöksellään 12.11. katsonut oikeaksi myöntää jäsenmaille tiettyhin sosiaalihuoltolakeihin perustuvia poikkeuksia ajo- ja lepoaikamääräylsiin. Käytännössä on kyse 9 tunnin päivittäisen ajoajan pidentämisestä 10 tuntiin enintään viisi kertaa viikossa samoin kuin viikottaisen enimmäisajoajan pidentämisestä 59 tuntiin.

Lisäksi annetaan kuljettajalle, joka ei toimi valtionrajat ylittävässä rahtiliikenteessä, mahdollisuus kahteen perättäiseen lyhennettyyn lepoaikaan ehdolla, että kuljettaja neljän perättäisen viikon aikana toteuttaa vähintään neljä viikottaista lepoaikaa. Poikkeuskäytäntöön liittyy tarkkoja lisämääräyksiä.

(VerkehrsRundschau)