MAN - Vaihtoautot

Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunta TRAN sopi merkittävistä ammattiajokorttien uudistuksista, mukaan lukien 17-vuotiaiden valmistuneiden mahdollisuus ajaa kuorma-autoa kokeneen kuljettajan mukana, kolmansien maiden ajokorttien ja koulutustodistusten yhdenmukaistettu ja helpompi tunnustaminen sekä jäsenvaltioille myönnetty mahdollisuus alentaa linja-autonkuljettajien alaikärajaa 18 vuoteen ilman etäisyysrajoitusta.

Neuvoston mukaisesti TRAN tukee nyt EU:n laajuista mukana-ajojärjestelmää, jonka avulla 17-vuotiaat kuorma-autonkuljettajat voivat turvallisesti hankkia käytännön ajokokemusta ja perehtyä ammattiin kokeneen kuljettajan rinnalla.

IRU:n EU Advocacyn johtaja Raluca Marian sanoi: "Euroopan unioni tarvitsee turvallisia ja asianmukaisesti koulutettuja kuljettajia. Jotta tämä olisi mahdollista, nuorille ammattiehdokkaille on annettava mahdollisuus tutustua ammatilliseen päivittäiseen toimintaan ja turvallisuusvaatimuksiin."

”Mukana-ajossa ei ole kyse ajo-ikärajan alentamisesta, kuten jotkut organisaatiot ovat harhaanjohtavasti esittäneet. Se on kokeneiden ammattikuljettajien valvonnassa oleva koulutusohjelma, joka kannustaa nuoria valmistuneita, jotka vain valitsisivat toisen ammatin ilman tällaista mahdollisuutta", hän lisäsi.

Kolmansien maiden kuljettajat

TRAN:n merkittävä saavutus on sen visio luoda perusta kolmansien maiden ammattikuljettajien pätevyyden ja koulutuksen helpommalle tunnustamiselle. Tällä hetkellä jokainen jäsenvaltio noudattaa omia käytäntöjään, jotka ovat useimmissa tapauksissa liian pitkiä ja hankalia.

Vaikka neuvosto on jo sopinut yhdenmukaisesta EU:n käytännöstä ulkomaisten ammattiajokorttien tunnustamiseksi, TRAN pyrkii ottamaan sen askeleen pidemmälle ja luomaan perustan menettelylle, jolla tunnustetaan myös kolmansissa maissa myönnetty kuljettajien ammattipätevyystodistus (CPC).

”Alamme tarvitsee lisää kuljettajia. Vaikka asetamme etusijalle paikalliset kyvyt, mukaan lukien nuoret kuljettajat ja naiset, ero on niin suuri, että emme voi voittaa pulaa ilman kolmansien maiden kuljettajia”, Raluca Marian korosti.

"Suhtaudumme myönteisesti TRANin visioon tarjota kolmansien maiden kuljettajille täydellinen tunnustus, jonka avulla he voivat työskennellä EU:ssa. Kuten IRU on toistuvasti todennut, kolmansien maiden kuljettajien ajokortin tunnustaminen ratkaisisi vain puolet ongelmasta. Ammattikuljettaja ei voi ajaa EU:ssa, ellei hänellä ole myös tunnustettua CPC-todistusta", hän lisäsi.

Entä linja-autonkuljettajat?

Toinen suuri saavutus on, että TRAN vastasi joukkoliikenteen tarpeisiin antamalla jäsenvaltioille mahdollisuuden poistaa mielivaltainen 50 kilometrin raja alle 21-vuotiailta linja-autokuljettajilta.

Siinä myös täsmennettiin, että 21 vuotta nykyisen 24 vuoden sijaan on linja-auton ammattikuljettajien, joilla on täysi ammattikoulutus, aloitusikä.

Koska TRAN on hyväksynyt kantansa EU:n ajokorttidirektiivin tarkistamiseen, ala toivoo nyt myönteistä lopputulosta parlamentin täysistunnossa sekä hedelmällisiä neuvotteluja neuvoston kanssa ensi vuoden alussa.