MAN - Vaihtoautot

LVM:n asettama työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa suunnitelmaksi EU:n jakeluinfradirektiivin toimeenpanemisesta Suomessa. Ehdotuksessa käsitellään vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkoston markkinoiden kehittämistä ja niihin liittyvän infrastruktuurin käyttöönottoa. Lisäksi työryhmä ehdottaa liikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia ja niiden jakeluinfraa koskevia tavoitteita vuosille 2020 ja 2030 sekä toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutettaisiin.

Työryhmä esittää, että eri polttoaineiden jakeluasemaverkosto sekä sähköautojen vaatimat julkiset latauspisteet Suomessa rakennettaisiin pääosin markkinaehtoisesti. Rakentamisessa voitaisiin kuitenkin hyödyntää erilaisia EU- ja kansallisia tukia. Rakentajina toimisivat pääosin erilaiset energiayhtiöt ja muut kaupalliset toimijat, kuten kauppakeskukset tai pysäköintioperaattorit.

Suomen kansalliseksi tavoitteeksi ehdotetaan, että tieliikenne olisi vuonna 2050 lähes nollapäästöistä. Sekä henkilö- ja pakettiautojen että raskaan liikenteen käyttövoimana olisivat tuolloin sähkö, vety ja kaasu sekä erilaiset biopolttoaineet myös korkeina, jopa 100 % pitoisuuksina. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, kaikkien Suomessa myytävien autojen tulisi jo vuonna 2030 olla näiden käyttövoimien kanssa yhteensopivia, sillä suomalainen autokanta uusiutuu hitaasti, keskimäärin vain noin kerran 20 vuodessa.

Työryhmä katsoo että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös runsaasti uusia ohjauskeinoja, vaikka jakeluverkoston rakentamisen lähtökohtana on markkinaehtoisuus. Näitä voisivat olla muun muassa jakeluvelvoitelain uudistaminen, olemassa olevien taloudellisten ohjauskeinojen käyttö ja kehittäminen, julkisten hankintojen hyödyntäminen, informaatio-ohjauksen kehittäminen sekä erilaiset kehittämishankkeet ja kokeilut.