TIP-Trailer services

EU:n uuden poliittisen toimikauden alkaessa Euroopan autoteollisuuden valmistajayhdistys (ACEA) vaatii kiireellisesti kattavaa suunnitelmaa päästöttömään liikkuvuuteen siirtymisessä Euroopassa. Tähän tulisi sisältyä huomattava lataus- ja tankkausinfrastruktuurin lisääntyminen sekä tarkoituksenmukaiset kannustimet myynnin vauhdittamiseksi, joilla autetaan saavuttamaan EU:n asettamat tavoitteet.

Jotta EU:n asettamat erittäin kunnianhimoiset vuosien 2025 ja 2030 hiilidioksiditavoitteet saavutettaisiin, sähkö- ja vaihtoehtopolttoaine ajoneuvojen myynnin olisi piristyttävä nopeasti. ACEA:n raportin tavoitteena on siis seurata infrastruktuurin saatavuuden ja kannustimien (kuten bonusmaksujen ja palkkioiden) saatavuuden edistymistä ennen hiilidioksiditavoitteiden ”väliarviointia”, jonka Euroopan komissio suorittaa vuonna 2023.

ACEA:n vuoden 2019 edistymisraportti osoittaa, että vuonna 2018 koko Euroopan Unionissa oli käytettävissä alle 145 000 sähköladattavien ajoneuvojen latauspistettä. Vaikka tämä on kolme kertaa enemmän kuin viisi vuotta sitten, se on edelleen kaukana vähintään 2,8 miljoonasta latauspisteestä, joita vaaditaan vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaisi seuraavan vuosikymmenen 20-kertaista lisäystä.

Mutta ongelma ei ole vain yleinen infrastruktuurin puute, vaan myös sen jakautumisen valtava epätasapaino EU:ssa. ACEA:n viimeisimmän analyysin mukaan neljän maan, joka kattaa noin neljänneksen EU:n kokonaispinta-alasta - Alankomaiden, Saksan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan - osuus on yli 75 prosenttia kaikista ECV-latauspisteistä EU:ssa.

Toinen tärkeä kysymys on kohtuuhintaisuus. Uudet ACEA-tiedot osoittavat, että sähköisesti ladattavien ajoneuvojen käyttöönotto markkinoilla korreloi myös suoraan maan elintasoon. Kaikilla EU:n jäsenvaltioilla, joiden ECV-markkinaosuus on alle 1%, BKT asukasta kohden on alle 29 000 euroa. Se kattaa monet Keski- ja Itä-Euroopan maat, mutta myös Kreikan, Italian ja Espanjan.