Scania – Valoa hintoihin!

 

Lämmin alkuvuosi on estänyt lumijälkiin perustuvan hirvien talvilaskennan. Lumettomissa olosuhteissa lentokuvauksistakaan ei yleensä ole apua, koska hirviä on vaikea erottaa maastosta. Virolahdella toimivan Häppilän Erän ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin yhteiskokeiden alustavien tulosten mukaan ilmakuvaukset lämpökameralla drone-lentojen avulla mahdollistaisivat hirvilaskennat myös lumettomina talvina.

Häppilän Erän ja Xamkin 9.1.2020 lentämien koelentojen alustavat tulokset ovat lupaavia. Koelennoissa Virolahdella verrattiin lämpökameran ja tavallisen kameran erottelukykyä eläinten tunnistuksessa. Lämpökameravideot osoittautuivat erittäin tarkoiksi tunnistamaan muuta ympäristöä lämpimämpiä kohteita.

Talvilaskennat toteutetaan perinteisesti maastossa kävellen hirvien jälkiä laskemalla. Metsästysseurojen toteuttamien vuosittaisten laskentojen tuloksia käytetään hirvieläinkantojen hoidon ja metsästyksen suunnittelussa. Häppilän Erän Esko Rikkola kertoo, että tänä vuonna hirvien talvilaskentojen määräajaksi on asetettu 15.1.2020. - Uusi tapa laskea hirvet hyödyntäen lämpökamerakuvauksia helpottaisi metsästysseurojen ongelmia riistanlaskennassa lumettomien talvien lisäksi myös erittäin runsaslumisina talvina, toteaa Rikkola.

Myös testin drone-asiantuntijoina toimineet Xamkin NELI-tutkimusyksikön johtaja Tomi Oravasaari ja projektipäällikkö Vesa Tuomala pitivät testiä mielenkiintoisena. Heidän mukaansa lämpökamera soveltuisi erityisen hyvin liikkuvien eläinten tunnistukseen. Uutena havaintona näiden testien perusteella myös päivisin paikallaan makaavat hirvet olisivat tunnistettavissa lämpökameran avulla. Jatkokehitysideana Oravasaari ja Tuomala esittävät konenäköön perustuvan hahmontunnistuksen hyödyntämisen hirvien tunnistamisessa ja laskennassa. Hahmontunnistus yhdistettyinä pidempiin automaattisiin lentoihin voisi automatisoida riistanlaskennan.

Hirvilaskentalennot soveltuisivat hyvin uudeksi palvelutuotteeksi yrityksille, joiden liikeidea perustuu drone-lentoihin.

Drone-koelennot toteutettiin osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanketta, joka saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kuvat: Koelentojen toteuttajat kuvattuna tavallisella kameralla sekä lämpökameralla.