Scania Super – Koeajokiertue

Suomen Linja-autoliittoa vastaava Sveriges Bussföretag sekä liikennevaikuttajayhteisö Mobility Sweden yhdessä Volvon ja Scanian kanssa nostivat Ruotsin politiikkaviikolla Gotlanissa esille bussiliikenteen kiistattoman ylivoiman raideliikenteeseen verrattuna. Asiatiedoilla haluttiin puolustaa kuntia ja kaupunkeja, jotka olivat joutuneet arvostelun kohteiksi valittuaan joukkoliikentedensä suorittajaks bussiliikenteen raideliikenteen sijaan.

Pääkohtia julkisessa yleisötilaisuudessa oli mm.

- Miten Ruotsissa alueellisesti voidaan keskittyä suorituskykyiseen ja vahvaan bussiliikenteeseen.

- Miten alueet tulevaisuudessa ratkaisevat joukkoliikennetarpeensa.

- Miten BRT (Bus Rapid Transit) toimii.

- Miten toimii yhteistyö liikenneyritysten, alueiden ja valtion viranomaisten kesken.

Suomen Linja-autoliiton vaisuus ja näkymättömyys BRT-kehityksessä herätti tilaisuudessa keskustelua yleisön joukossa.