Raskone – nopeasti takaisin tielle

Digitalisoituvan valmistavan teollisuuden avoin innovaatioekosysteemi DIMECC on käynnistänyt Design for Value (D4V) -ohjelman yhdessä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Ohjelman keskeisiä tavoitteita on luoda autonominen tehtaalta kuluttajalle -kuljetusketju, tuoda autonomiset laivat Itämerelle vuoteen 2025 mennessä ja taata itseohjautuvien järjestelmien tietoverkkojen turvallisuus.

DIMECC Oy:n mukaan D4V-ohjelmalla haastetaan nykyisiä liiketoimintamalleja ja toimijoiden rooleja arvoketjussa. Digitaalisen murroksen odotetaan muuttavan ovelta ovelle -toimitusketjun nopeasti mm. tuotanto- ja kuljetusekosysteemeissä, joissa autonomisilla järjestelmillä on olennainen rooli.

Ohjelma on suunniteltu kolmivuotiseksi ja sen laajuus on 19M€. Suomessa toimivia organisaatioita on mukana 18kpl ja kansainvälisiä yhteistyötahoja 11kpl. DIMECC D4V:n julkisen rahoituksen (n. 50%) myönsi Tekes.