SuperMax – Valmiina töihin!

 Auto- ja valmisteverotus suunnitellaan siirrettäväksi Tullista Verohallinnon hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Valtiovarainministeriö lähetti siirtoa koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierrokselle.

Luonnoksessa ehdotetaan, että valmisteverotus ja autoverotus siirrettäisiin Verohallinnon tehtäviksi. Myös biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen valvonta sekä yksityisiä huvialuksia koskevan polttoainemaksun määrääminen siirtyisi Verohallinnolle. Tullille jäisi valmiste- ja autoverotusta koskeva valvontatehtävä ja rikostutkinta. Lisäksi Tulli vastaisi edelleen yhteisön ulkopuolelta maahantuotavien valmisteveronalaisten tuotteiden verotuksesta tietyissä tilanteissa.

Tavoitteena on, että autoverotus ja valmisteverotus integroitaisiin Verohallinnon uudistettavaan tietojärjestelmään 1.1.2020. Tätä ennen Verohallinto käyttäisi tehtävien hoitamiseen Tullin nykyisiä tietojärjestelmiä. Verotusprosesseihin ja tietojärjestelmiin tehtäisiin vain välttämättömät muutokset. Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi hankkeessa suunnitellaan eri toiminnoille yhteistyömallit Tullin ja Verohallinnon välille.

Asiasta on mahdollisuus antaa lausuntoja 1. heinäkuuta asti.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi