MAN - Vaihtoautot

Ympäristöministeriö myönsi viime viikolla Pohjois-Suomen Biokaasu Oy:lle 4,1 miljoonan euron avustuksen biokaasulaitoksen rakentamiseksi Ranualle. Biokaasuyhtiö on 21 tuottajan omistama yritys ja omistajien joukossa on yksitoista Arla Suomi -yhteistyöryhmän maidontuottajaa.

Yrityksen projektipäällikkö Mika Impiö kertoo, että laitosinvestoinnin kokonaisarvo on 6,3 miljoonaa euroa. Laitoksen vuosituotanto olisi 7 000 megawattituntia. Biokaasun tuotantoraaka-aineina ovat pääosin lanta ja nurmi.

– Tavoitteena on, että heti, kun maa sulaa, ryhdytään maatöihin. Aikataulun mukaan laitoksen pitäisi olla täysin valmis marraskuussa 2025, Impiö kertoo.

Impiö havainnollistaa laitoksen vuosituotantotehoa siten, että se korvaa 600 000 litran verran dieselpolttoainetta. Yhtiön omistajakunnassa on mukana maito-, liha- ja kasvinviljelytiloja Ranualta, Pudasjärveltä ja Simosta.

Merkittävä vaikutus tilojen päästövähenemään

Arlan hankintajohtajan Sami Kilpeläisen mukaan Ranuan biokaasulaitoksen saama myönteinen avustuspäätös on upea uutinen. Kilpeläinen on tyytyväinen siihen, että hankkeessa on mukana useita Arlan tuottajatiloja.

– Biokaasulaitos on merkittävä tekijä maitotilojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Laitoksen vaikutus yhden tilan päästövähenemään on jopa 25 prosenttia. Biokaasulaitos avaa mahdollisuuden biokaasun hyödyntämisen liikennepolttoainekäytössä, minkä myötä päästöt vähenevät myös logistiikassa, hän sanoo.

Kilpeläisen mukaan Pohjois-Suomen Biokaasu Oy:n hanke sopii erinomaisesti Arlan kestävän kehityksen tavoitteisiin. Maitotiloilla on mahdollisuus tätä kautta saada taloudellista hyötyä päästövähenemän myötä, sillä Arla palkitsee maitotiloja kestävän kehityksen teoista.

Liikkeelle tuottajien voimin

Arla Pohjois-Suomen hankintapäällikkö Tuija Linjakumpu kertoo, että Ranuan biokaasuhanke lähti liikkeelle kaksi vuotta sitten. Meijeriyhtiö on ollut alusta lähtien mukaan tuottajien kumppanina.

– Suomen mittakaavassa tämä on merkittävä hanke jo senkin vuoksi, että tämä on lähtenyt liikkeelle tuottajien voimin. Tilat tekevät yhteistyötä ja pienentävät hiilijalanjälkeä.

Linjakumpu muistuttaa, että Ranuan biokaasuhankkeella on tärkeä merkitys koko maidon- ja ruoantuotantoketjulle sekä aluetaloudelle.

Päästö- ja lannoitehyötyä sekä uutta liiketoimintaa

Yksi Pohjois-Suomen Biokaasu Oy:n osakkaista on Arlan maidontuottaja Olli Niemelä, joka istuu myös biokaasuyhtiön hallituksessa. Niemelä kertoo pohtineensa biokaasun mahdollisuuksia oman tilan osalta, mutta todenneensa, että oma tuotantopotentiaali olisi ollut liian pieni.

Kun Impiöt tekivät biokaasuselvitystä ja kartoittivat tilojen halukkuutta lähteä mukaan, oli tilaisuuteen helppo tarttua.

Mitä hyötyjä biokaasulaitoksesta on tilalle?

– Se auttaa vähentämään päästöjä ja parantaa lannoitehyötyä. Yhtälailla tämä on uutta liiketoimintaa, mistä haetaan osakastiloille toista tukijalkaa esimerkiksi maidon- tai lihantuotannon rinnalle, hän sanoo.

Niemelän mukaan Arla on ollut tärkeä kumppani, jonka kautta on saatu kontakteja, joiden avulla hanketta on päästy edistämään.