Scania-juhlakiertue


Toimitusjohtaja Eeva Virtanen on tyytyväinen biokaasyyhdistelmään ensikokemusten perusteella. Hänen johtamansa Antiokia Oy harjoittaa kuljetuksia 25 liikenneluvan puitteissa.  

Nesteytetyllä biokaasulla (LBG) kulkevat kuorma-autot ovat vielä toistaiseksi harvemmassa. Sellainen on kuitenkin hyvinkääläisen Antiokia Oy:n tuorein hankinta. 

Antiokia Oy:n uusi puoliperävaunuyhdistelmä on monessakin mielessä poikkeuksellinen. Pelkästään kuorma-auton ulkonäkö herättää huomiota, sillä päivittäistavarakauppaketju Lidl:in ilmettä ei olla nähty aiemmin muussa kuljetuskalustossa Suomessa. Biokaasua käyttävänä FH Volvo on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Perävaunun Carrier Vector lämmönsäätölaite saa käyttövoimansa auton moottorin pyörittämältä ECO-DRIVE generaattorilta, jolloin lämmönsäätölaitekaan ei synnytä kasvihuonepäästöjä.

-Tämä on merkittävä luottamuksen osoitus toimeksiantajaltamme Lidl:ltä, kun pääsimme mukaan tähän projektiin, toimitusjohtaja Eeva Virtanen Antiokia Oy:stä kertoo. Polttoaineena käytettävä nesteytetty biokaasu (LBG) tuotetaan Lidl:in myymälöistä kerätyistä, syömiseen kelpaamattomista elintarvikkeista eli biojätteestä.  Auto on varustettu 205 kilon nesteytetyn kaasun säiliöllä.


Biokaasu Volvo liikkuu 23 tuntia vuorokaudessa, kuljettaen Lidlin myymälätoimituksia Etelä-Suomen alueelle.

Volvo Trucks tuotepäällikkö Mikko Aules Volvo Finland Ab:ltä kertoo, että 0,72 kiloa biokaasua vastaa energiapitoisuudeltaan litraa dieselöljyä. Hän tarkentaa, että kaasun syttymiseen käytetään pieni määrä dieseliä, mistä syystä auto on varustettu myös pienellä dieselsäiliöllä. Mikäli sytytyksessä käytetään fossiilivapaata HVO-dieseliä, CO2 päästöissä päästään nollatasolle. Nesteytettyä biokaasua kuten nesteytettyä maakaasua käyttäviä 13-litran moottoreita on teholuokissa 420 ja 460 hevosvoimaa. LNG ja LBG -käyttöisten FM ja FH kuorma-autojen moottoreiden suoritusarvot ovat lähes identtiset dieseliä käyttävien vastaavien moottoreiden kanssa.  
 
Virtanen kertoo päätyneensä Volvoon juuri biokaasuautossa muun muassa myyjän ammattitaidon sekä kauppateknisten syiden perusteella. Hankintahinnaltaan biokaasua käyttävä ja ECO-DRIVE generaattorista käyttövoimansa saavalla lämmönsäätölaitteella varustettu yhdistelmässä on hintaeroa perinteisellä tekniikalla varustettuun vastaava tuotteeseen. Mutta Virtanen näkee hintaeron kuitenkin kuoleentuvan reippaalla ajosuoritteella pitkässä juoksussa, biokaasun ollessa dieseliä edullisempaa polttoainetta.

Biokaasuyhdistelmällä suoritetaan myymälätoimituksia Lidl -myymälöihin Etelä-Suomen alueella. Antiokian uusi Volvo FH 460 LBG liikkuu viiden kuljettajan voimin, 23 tuntia vuorokaudessa.