MAN - Nopeaan toimitukseen

Traficom on koonnut tilastoluvut viime vuoden toteutuneista ammattiliikenteen koulutuksista, kokeista ja luvista. Tilastot antavat faktatietoa ja tukea toiminnan suunnitteluun sekä yrityksille että viranomaistahoille. Tilastot ovat tutustuttavissa tieto.traficom-verkkosivulla.

Alla olevissa uutisissa kerrotaan taksinkuljettajan erityisryhmien kuljettajakoulutuksesta, jota esimerkiksi Kela ja uudet hyvinvointialueet edellyttävät enenevässä määrin tulevissa kilpailutuksissaan. Tilastojen mukaan vain murto-osa taksinkuljettajista on käynyt ko. koulutuksen ja nähtävillä on, että koulutusten kysyntä tulee kasvamaan huomattavasti kilpailutusten aktivoituessa. Koulutukset kannattaa suorittaa etupainotteisesti, jotta asia on kunnossa tulevaisuutta ajatellen.

Monella linja-autonkuljettajalla ammattipätevyyden voimassaolo päättyy 10.9.2023. Ammattipätevyyden uudistaminen edellyttää, että vaadittava jatkokoulutus on suoritettu. Oman ammattipätevyyden voimassaoloaika onkin hyvä nyt tarkistaa ja hankkia tarvittava jatkokoulutus ajoissa ennen ammattipätevyyden voimassaolon päättymistä.

Traficomin asiakaspalvelu uudistui 1.3.2023 alkaen. Uutena asiakaspalveluratkaisuna verkkosivuillamme on Kyselypuu ja siihen yhdistetty yhteydenottolomake. Kyselypuun kautta asiakas pääsee tarvitsemansa tiedon äärelle tai hän voi ottaa Traficomiin yhteyttä sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Neuvonta hoituu sähköisen asioinnin lisäksi jatkossakin puhelimitse tai palveluntuottajamme Ajovarman palvelupisteillä asioimalla.

Tutustu ammattiliikenteen kehitystä kuvaaviin tilastoihin

Vuoden 2022 toteutumatiedot ammattiliikenteen koulutuksien, kokeiden ja lupia osalta on päivitetty tieto.traficom-sivustolla oleviin tilastoihin.

- Liikenneluvat ja kansainväliset kuljetusluvat
- Henkilöluvat ja pätevyydet
- Taksiliikenteen koulutukset ja kokeet

Uusi VAK-laki ja VAK-määräykset

Tämän hetkisen tiedon mukaan uusi VAK-laki tulee voimaan 1.9.2023.

Liikenne- ja viestintäviraston antamat VAK-määräykset (Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä ja Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä) ovat valmisteilla ja ne toimitetaan lausunnolle kevään aikana.

- Tutustu VAK-uudistukseen tarkemmin.

UNECE on julkaissut kansainvälisiä vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan ADR-sopimuksen

YK:n Euroopan talouskomissio UNECE on julkaissut verkkosivuillaan kansainvälisiä vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan ADR-sopimuksen 2023 version englanniksi, ranskaksi ja venäjäksi.

Tutustu VAK-päivien aineistoon

VAK-päivä järjestettiin 8.2. ja 16.2.2023 Helsingissä. VAK-päivä on vuosittainen tilaisuus vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) asiantuntijoille, kouluttajille sekä muille kuljetusalalla ja kemianteollisuudessa toimijoille. VAK-päivä järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti kahtena saman sisältöisenä päivänä runsaan osallistujamäärän vuoksi. 

- Lue lisää VAK-päivistä.

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajan koe uudistui vuoden 2023 alussa

Alkuvuodesta 2023 alkaen vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantajan koe suoritetaan sähköisenä kokeena tabletilla. Kokeen saatavuus on laajentunut merkittävästi, koska koe voidaan suorittaa Liikenne- ja viestintäviraston palveluntuottajan Ajovarma Oy:n jokaisella palvelupisteellä. Ajanvaraus kokeeseen tapahtuu Ajovarman puhelinpalvelun kautta. Uudistuksen myötä paperiset ryhmäkokeet poistuivat.

- Lisätietoa koulutuksesta.

Taksipalveluja tilaavat tahot edellyttävät erityisryhmien kuljettajakoulutusta sopimuskumppaneiltaan enenevässä määrin

Liikenteen palveluista annettuun lakiin tehtiin muutoksia liittyen taksinkuljettajien osaamisen parantamiseen keväällä 2021. Lakiin on kirjattu vapaaehtoinen taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus, jolla toivotaan parannusta erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kokemaan taksipalvelun laatuun ja turvallisuuteen. Koulutuksen suorittamisella ei ole vaikutusta ajoluvan voimassaoloon.

Taksipalveluja tilaavat tahot ovat lähteneet edellyttämään erityisryhmien kuljettajakoulutuksen suorittamista taksinkuljettajilta. Ensimmäisten joukossa liikkeellä ovat Kansaneläkelaitos KELA ja hyvinvointialueet. Kelalla vaatimus on 1.1.2024 alkaen ja osalla hyvinvointialueista vaatimus on voimassa jo tämän vuoden aikana.

Koulutus kannattaa suorittaa hyvissä ajoin, jotta asia on kunnossa tulevaisuutta silmällä pitäen ja jotta viime hetken kiireeltä vältytään. Koulutusta on mahdollista saada kattavasti ympäri Suomea. Lista hyväksytyistä koulutusorganisaatioista on Traficomin verkkosivuilla.

- Lue lisää taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksesta.

Ajonaikaisten kulutustietojen kerääminen määräaikaiskatsastuksessa alkaa

20.5.2023 alkaen bensiini- ja dieselkäyttöisistä ajoneuvoista sekä ladattavista hydridiajoneuvoista kerätään ajonaikaiset kulutustiedot määräaikaiskatsastuksen yhteydessä.

Ensimmäisessä vaiheessa kulutustiedot kerätään 1.1.2021 ja sen jälkeen käyttöönotetuista, luvanvaraiseen käyttöön rekisteröidyistä ajoneuvoista kuten takseista sekä ambulansseista, jotka määräaikaiskatsastetaan ensimmäisestä ikävuodesta alkaen.

Vuonna 2025 kulutustietojen kerääminen laajanee ja tiedot kerätään määräaikaiskatsastuksen yhteydessä kaikista vuonna 2021 ja sen jälkeen käyttöönotetuista henkilö- ja pakettiautoista.

Katsastuksessa kerätyt kulutustiedot toimitetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin, josta tiedot ilmoitetaan Euroopan Ympäristökeskukselle kerran vuodessa.

Vuosittainen taksiyrityksiä koskeva tiedonkeruu taksipalveluiden kysynnästä ja tarjonnasta käynnistyy huhtikuussa

Traficom muistuttaa, että taksipalveluiden ja välityspalveluiden on ilmoitettava palveluitaan koskevat olennaiset tiedot www.finap.fi -palvelukatalogiin ja pidettävä tiedot ajan tasalla. Velvoite perustuu lakiin liikenteen palveluista 154 §.

Traficomin vuosittainen taksiyrityksiä koskeva tiedonkeruu taksipalveluiden kysynnästä ja tarjonnasta käynnistyy huhtikuussa. Tiedonkeruussa hyödynnetään myös www.finap.fi -palvelussa olevia tietoja.

- Lue ohjeet tietojen ilmoittamiseen.

Taksimatkojen hintataso säilynyt keskimäärin lähes ennallaan - kehityksessä kuitenkin alueellisia eroja 

Taksimarkkinaseurannassa kerättyjen maksutietojen perusteella taksimatkojen hintataso on säilynyt lähes ennallaan verrattuna hintasääntelyn vapautumiseen vuonna 2018. Uudellamaalla hinnat ovat laskeneet keskimäärin 20 prosenttia ja pääosin nousseet muualla Suomessa. Sovelluksella tilatut kyydit ovat olleet halvempia kuin muiden tilaustapojen kautta tilatut kyydit.

Linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden uudistaminen

Monien linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden voimassaolo päättyy 10.9.2023. Ammattipätevyyden uudistaminen edellyttää, että vaadittava jatkokoulutus on suoritettu. Ammattipätevyyskorttia tai ajokortissa olevaa ammattipätevyysmerkintää voi alkaa uudistaa 10.3.2023 alkaen. Näiden kuljettajien ammattipätevyyden voimassaolo jatkuu 10.9.2028 saakka, jos ammattipätevyys uudistetaan aikavälillä 10.3. - 10.9.2023.

Uutta ammattipätevyyskorttia tai ammattipätevyysmerkintää haetaan Traficomin palveluntuottajalta Ajovarmalta.

- Tutustu tarkemmin ammattipätevyyden saavuttamiseen ja ylläpitämiseen.

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen teoriakokeesta annettua määräystä muutettu

Määräys muutetaan vastaamaan 12.01.2023 voimaantullutta Euroopan parlamentin ja neuvoston maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annettua direktiiviä (EU) 2022/2561 (kodifikaatio).

Määräykseen ei tullut varsinaisia sisällöllisiä muutoksia.

Kuljetusyrittäjä ja yrittäjäksi aikova - liikenneluvat siirtymässä Traficomin Digikaistalle

Ennakoi muutos.

- Tarkista Suomi.fi–palvelussa, ketkä voivat asioida yrityksesi puolesta. Tee tarvittavat päivitykset Suomi.fi –valtuuksiin tai anna uusia valtuuksia.

- Klikkaa itsesi Traficomin sähköiseen Oma asiointi –palveluun ja tutustu palveluihin, joita Digikaistaltamme jo nyt löytyy.

- Tarkista, että yrityksen yhteystiedot palvelussa ovat ajan tasalla: yhteyshenkilö, sähköposti ja puhelinnumero.

Sähköisen raskaan liikenteen valtionavustushaku on käynnistynyt 6.3.2023

Traficom on avannut avustushaun hankkeille, jotka edistävät sähköisen raskaan liikenteen kehittymistä Suomessa. Hakuaika päättyy 10.5.2023.

Valtionavustuksen on tarkoitus edistää raskaan liikenteen toimialan valmiuksia hyödyntää sähköä käyttövoimana. Sähköisen raskaan liikenteen kehittäminen nopeuttaa siten raskaan liikenteen päästövähennysten saavuttamista.

Traficomin asiakaspalvelu uudistui - mukana uusi yhteydenottokanava asiakkaille

Ajokortteihin, tieliikenteen henkilölupiin ja ammatillisiin pätevyyksiin liittyvän asiakaspalveluratkaisumme uudistaminen on saatu päätökseen.

Asiakaspalvelumme koostuu 1.3.2023 alkaen kolmesta elementistä.

1) Kyselypuu ja yhteydenottolomake
Uutena asiakaspalveluratkaisuna sivuillamme on Kyselypuu ja siihen yhdistetty yhteydenottolomake. Kyselypuun kautta asiakas pääsee tarvitsemansa tiedon äärelle tai hän voi ottaa meihin yhteyttä sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Lomakkeelle kirjaudutaan pankki- tai mobiilitunnuksilla.

2) Puhelinpalvelu
1.3.2023 alkaen kaikki ajokortteihin, tieliikenteen henkilölupiin ja ammatillisiin pätevyyksiin liittyvä neuvonta ja ajanvaraukset palvelupisteellä asiointia ja kuljettajantutkinnon suorittamista varten on saatavilla numerosta 029 534 5115.

3) Asiakaspalvelu palvelupisteillä
Ajovarma toimii Traficomin palveluntuottajana valtakunnallisesti vastaten palvelupisteillään lupahakemusten vastaanottamisesta ja kuljettajantutkintojen järjestämisestä.

Palvelupisteitä on yhteensä 94 kattavasti ympäri Manner-Suomea. Kaikki palvelupisteet löytyvät karttapalvelustamme.