TIP-Trailer services

Suomen meriteollisuudella on vahva vauhti päällä. Se kertoo vahvasta osaamisesta ja kyvystä kehittää ja ylläpitää kansainvälistä kilpailukykyä. Tekniikan kehittyessä ja yhteiskunnan sekä markkinoiden vaatimusten muuttuessa kilpailukyvyn luomisesta ja ylläpitämisestä on tullut luonteeltaan jatkuvaa toimintaa.

3D-tulostusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti ja niille sopivia käyttökohteita identifioidaan markkinoilla aktiivisesti. Meriteollisuudessa 3D-tulostuksen yleistyminen on kuitenkin ollut hidasta. Teknologian nopea kehitys avaa mahdollisuuksia myös uudenlaisiin tapoihin hyödyntää menetelmää laivanrakennuksessa ja ylläpidossa. Tilanne tuottaa myös uusia suunnittelun ja valmistuksen osaamistarpeita.