Renault Diamond Tour

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO ennusti Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020 -raportissaan, että meriteollisuuden kasvihuonekaasupäästöt nousevat 90-130 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jos ala jatkaa toimintaansa samaan tapaan kuin tähänkin asti. IMO:n pyrkimys on kuitenkin puolittaa merenkulusta aiheutuvat päästöt samaan vuoteen mennessä. On selvää, että alan on toimittava nopeasti ja määrätietoisesti pienentääkseen negatiivisia ympäristövaikutuksiaan.

Autonomiset teknologiat voivat olla merkittävä apu tämän tavoitteen saavuttamisessa, toteaa One Sea, joka pyrkii luomaan ensimmäisen toimivan autonomisen meriekosysteemin vuoteen 2025 mennessä.

Merikapteeni Eero Lehtovaara, Head of Regulatory Affairs, ABB Marine & Ports, ja One Sea -yhteenliittymän puheenjohtaja, uskoo, että autonomisen tekniikan avulla ympäristöhaitat vähenevät erityisesti turvallisuuden parantumisen myötä.

Autonomisilla teknologioilla voidaan ehkäistä onnettomuuksia ja siten suojella ympäristöä. Sen lisäksi, että autonomisten teknologioiden avulla voidaan pitää alus turvallisuuden etäisyyden päässä riskitekijöistä, niiden avulla voidaan myös välttää kielletyt tai mahdollisesti vahingolliset toimenpiteet.

Autonominen ja automatisoitu navigointi ovat ympäristön kannalta parempi vaihtoehto siksi, että ne tehostavat kuljettuja merimatkoja, mikä puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. 

Rahdinkäsittelyratkaisuja ja -palveluita tarjoavalle One Sea -ekosysteemin jäsenelle Cargotecille meriteollisuuden hiiletön tulevaisuus on vahva prioriteetti. Cargotec-konserniin kuuluva MacGregor tähtää merenkulun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen käyttämällä entistä kehittyneempää teknologiaa satamatoiminnoissa. MacGregor on kehittänyt maailman ensimmäiset autonomiset irtolastille tarkoitetut satamanosturit yhdessä ESL Shippingin kanssa. ESL:n nesteytetyllä maakaasulla toimiviin handysize-irtolastialuksiin asennettiin kolme nosturia, joiden optimoitu kuormankäsittely ja pidemmät käyttöiät tekevät sataman toiminnasta vastuullisempaa.

MacGregor on tehnyt yhteistyötä niin ikään Cargotec-konserniin kuuluvan Kalmarin ja One Sea -ekosysteemiin myös kuuluvan Kongsberg Maritimen kanssa maailman ensimmäisen autonomisen, täysin päästöttömän konttialuksen Yara Birkenlandin tiimoilta.