SuperMax – Valmiina töihin!

Valtatie 12 avataan liikenteelle kokonaisuudessaan Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välillä 2. joulukuuta 2019. Vuonna 2018 alkukesästä alkaneet rakennustyöt valmistuivat suunnitellusti ja ajallaan.

Hankkeessa rakennettiin valtatielle 12 keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus viiden kilometrin matkalle. Ohituskaistatien rinnalle rakennettiin uutta rinnakkaistietä yhteensä 6,8 kilometriä. Varsinaisen valtatien rakentamisen aikana rinnakkaistiet toimivat kiertoteinä.

Hankkeen Iitin päähän, KymiRing-moottoriratakeskuksen kohdalle rakennettiin KymiRingin eritasoliittymä. Eritasoliittymän yhteyteen, sen molemmin puolin rakennettiin nykyaikaiset pisaraliittymät. Hankkeen Kouvolan Keltin päässä parannettiin puolestaan valtateiden 6 ja 12 risteyksenä toimivaa Keltin nykyistä eritasoliittymää pohjoispuolen uusilla rampeilla ja meluntorjunnalla. Merkittävimmin liikenne hyötyy eritasoliittymistä sekä valtatien nelikaistaisuudesta.

Viimeisimmäksi hankkeessa on vielä tehty tieosuuden Kouvolan Keltin päädyn valaistustöitä. Hankkeessa tullaan tekemään sen valmistumisen jälkeen vuoden 2019 puolella sekä keväällä 2020 pieniä viimeistelytöitä.