MAN - Vaihtoautot

Vuonna 2013 vajetta kertyi 2,4 miljardia euroa. Alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa oli lähes 1,7 miljardia euroa ja ulkokaupassa vain 105 miljoonaa euroa vuonna 2014. Vuotta aiemmin ulkokaupan alijäämä oli 217 miljoonaa euroa ja EU-kaupan 2,1 miljardia euroa.

Kuljetusvälineet olivat viennin tärkein kasvuala vuonna 2014, mutta myös mobiiliteknologian laitteiden vienti nousi. Koneiden ja laitteiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo laski viime vuonna.  Metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteiden vienti pysytteli suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Erityisesti energiatuotteiden, mutta myös investointitavaroiden tuonnin arvon laskun johdosta kokonaistuonti päätyi yhden prosentin laskuun viime vuonna. Raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuonti sen sijaan kasvoi jonkin verran. Myös kulutustavaroiden tuonti kasvoi hieman vuonna 2014. 

EU-maihin suuntautuneen ulkomaankaupan kolmen prosentin kasvun ansiosta kokonaisvienti ei laskenut vuonna 2014. Vienti euroalueelle nousi kuusi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin väheni viisi prosenttia. Vuonna 2013 vienti EU-maihin kasvoi prosentin ja vienti EU:n ulkopuolelle väheni viisi prosenttia. Tuonti kaikista EU-maista kasvoi vain prosentin vuonna 2014, kun se edellisvuonna kasvoi neljä prosenttia. Tuonnin arvon viiden prosentin väheneminen EU-maiden ulkopuolelta veti kokonaistuonnin yhden prosentin laskuun. Vuotta aiemmin ulkokaupan tuonti laski yhdeksän prosenttia.