MAN - Nopeaan toimitukseen

Tasavallan presidentti vahvisti 16.2.2023 muutoksen ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuslakiin. Laki tuli voimaan 20.2.

Lakia muutettiin vastaamaan sote-uudistuksen myötä 1.1.2023 aloittaneiden hyvinvointialueiden tehtäviä siten, että kunnille kohdennetut velvoitteet kohdennetaan jatkossa hyvinvointialueille. Lisäksi kuntayhtymien ja kuntataustaisten yhtiöiden velvoitetasoja selkeytetään siten, että laissa säädetään niistä yksiselitteisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Lain muutoksessa määritellään, mitä vähimmäisvaatimuksia hyvinvointialueiden ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoihin sovelletaan. Muutokset eivät tuo lakiin lisävelvoitteita.

Kolme velvoitetasoa – eduskunnassa muutoksia Lapin ja Pohjois-Karjalan osalta

Hyvinvointialueiden henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen vähimmäisvelvoitteet jaetaan kolmeen luokkaan alueellisten erityispiirteiden perusteella.

Erityispiirteitä ovat esimerkiksi etäisyydet, taloudelliset valmiudet, sähköajoneuvojen latauspisteiden saatavuus ja taksimarkkinoiden tilanne.

Velvoitetaso 20, 35 tai 45 prosenttia määrittää, miten suuri osuus henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen uusista hankinnoista tulee olla laissa määriteltyjä vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

1. Korkein velvoite 45 prosenttia koskee Etelä-Karjalan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson, Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueita sekä Helsinkiä ja HUS-yhtymää.
2. Keskimmäinen velvoite 35 prosenttia koskee Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueita.
3. Matalin velvoite 20 prosenttia koskee Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjamaan, Lapin ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueita.

Eduskunnan käsittelyssä lain sisältö muuttui kahden hyvinvointialueen velvoitetason osalta. Lapin ja Pohjois-Karjalan velvoitetasoksi päätettiin 20 %, kun hallituksen alkuperäisessä esityksessä ehdotettu velvoitetaso oli 35 %.

Hyvinvointialueiden kuorma-auto- ja M3-luokan linja-autohankintoihin sovelletaan nykyisin voimassa olevia valtakunnallisia velvoitetasoja.

(Autotoday)