SuperMax – Valmiina töihin!

Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan diplomi-insinööri Juha Vasara tarkasteli tuoteturvallisuuteen liittyvien vaatimusten hallinnan toteutuksen käytäntöjä ja ongelmia globaalissa liiketoiminnassa.

Tutkimuksen perusteella Euroopan yhdentyminen on selkeyttänyt merkittävästi koneenvalmistajayritysten toimintaa EU:n sisällä ja tuotteiden turvallisuutta koskevat vaatimukset muualla maailmassa ovat yrityksille vaikeammin selvitettävissä ja hallittavissa. Unionin eri jäsenmaiden vaihtelevat kansalliset käytännöt, vaatimukset ja niiden valvonta aiheuttavat kuitenkin edelleen vaikeuksia yrityksille.

- Toisaalta eurooppalaisilla sisämarkkinoilla yrityksille luo epävarmuutta myös Britannian mahdollinen eroaminen EU:sta, Vasara toteaa.

Juha Vasara kehitti väitöstutkimuksessaan menettelytapoja tuotteiden turvallisuuteen liittyvien vaatimusten hallinnan tueksi yrityksille. Keskeisimpänä tuloksena syntyi turvallisuuteen liittyvien vaatimustenhallinnan malli. Malli kokoaa yhteen sen, mitä kaikkea yritysten pitää tehdä, että tuotteet lopulta täyttävät vaatimukset. Samalla mallissa kuvataan yrityksen ulkopuolisten tahojen tehtäviä eri vaiheissa.

- Yritysten pitää kyetä ennakoimaan omilla kohdemarkkinoillaan myös tulevia muutoksia vaatimuksiin ja tuntea mahdollisuudet yrittää vaikuttaa muutoksiin ennalta. Ennakoinnissa on tärkeää tuntea oikeat verkostot, Vasara kertoo.

Diplomi-insinööri Juha Vasaran turvallisuustekniikan alaan kuuluva väitöskirja Managing Safety-Related Compliance of Machines in the Global Market tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa perjantaina 22.11.2019 klo 12 alkaen Konetalon salissa K1702, Korkeakoulunkatu 6.  Vastaväittäjänä toimii professori Jussi Kantola Vaasan yliopistosta ja kustoksena professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1315-9