MAN - Vaihtoautot

Epäpuhtauspäästöjä koskeva Euro 7 -ehdotus johtaisi uuden tutkimuksen mukaan suoriin kustannusten nousuihin, jotka ovat 4–10 kertaa suurempia kuin Euroopan komission mainitsemat.

Ehdotettu Euro 7 -asetus lisää henkilöautojen, pakettiautojen, kuorma-autojen ja linja-autojen valmistuskustannuksia. Frontier Economicsin tutkimuksen mukaan ajoneuvokohtaiset kustannukset olisivat polttomoottorilla varustetuissa henkilö- ja pakettiautoissa noin 2 000 euroa ja dieselautojen ja linja-autojen osalta lähes 12 000 euroa. Nämä luvut ovat 4–10 kertaa suuremmat kuin komission Euro 7 -vaikutusarvioinnissa esittämät arviot (180–450 euroa henkilö- ja pakettiautojen osalta ja 2 800 euroa kuorma-autojen ja linja-autojen osalta).

Nämä arviot sisältävät vain välittömiä valmistuskustannuksia, pääasiassa laite- ja investointikustannuksia. On tärkeää huomata, että nämä lisäkustannukset eivät vastaa ostohintoja; sen sijaan ne nostavat loppukäyttäjien hintoja entisestään. Siksi hinnankorotukset olisivat todennäköisesti korkeampia kuin tutkimuksessa mainitut luvut.

Nykyisten Euro 6/VI -sääntöjen mukaan EU:lla on maailman kattavimmat ja tiukimmat saastepäästöt (kuten NOx ja hiukkaset) koskevat standardit. Pakokaasupäästöt ovat jo nyt tuskin mitattavissa olevalla tasolla huippuluokan ajoneuvotekniikan ansiosta.

”Euroopan autoteollisuus on sitoutunut vähentämään edelleen päästöjä ilmaston, ympäristön ja terveyden hyväksi. Euro 7 -ehdotus ei kuitenkaan yksinkertaisesti ole oikea tapa, koska sillä olisi äärimmäisen pieni ympäristövaikutus erittäin korkein kustannuksin”, toteaa Sigrid de Vries, Euroopan autonvalmistajien liiton (ACEA) pääjohtaja.

"Sähköistämiseen siirtymällä saavutetaan suurempia ympäristö- ja terveyshyötyjä, samalla kun EU:n teillä vanhat ajoneuvot korvataan erittäin tehokkailla Euro 6/VI -malleilla."

Euro 7 -ehdotus aiheuttaa välittömien kustannusten lisäksi välillisiä kustannuksia, kuten polttoaineen kulutuksen kasvua. Ajoneuvon käyttöiän aikana tämä voi nostaa polttoainekustannuksia 3,5 %, mikä merkitsee 20 000 euron lisäystä kaukoliikenteen kuorma-autoille ja 650 euroa henkilö- ja pakettiautoille.

Nämä välilliset kustannukset – jotka jätetään huomiotta komission vaikutustenarvioinnissa – tulevat välittömien kustannusten lisäksi. Ne lisäisivät ajoneuvon omistamisen kokonaiskustannuksia ja aiheuttaisivat ylimääräisiä taloudellisia paineita kuluttajille ja yrityksille korkean inflaation ja nousevien energianhintojen aikana.