MAN - Nopeaan toimitukseen

0,55 ja 1,27 sekä euron symboli viittaavat SASA Bolzanon käytössä olevien sähkö- ja vetybussien kilometrihintaan. Uusi tutkimus havaitsi, että samalla kilometrimäärällä FCEB:n (vety) käyttökustannukset ovat 2,3 kertaa korkeammat kuin BEB:ien (sähkö).

Bolzanossa sijaitseva Eurac Research Institute for Renewable Energy teki tutkimuksen osana LIFEalps-projektia, jota EU rahoitti Euroopan komission LIFE IP -ohjelmasta. Journal of Energy Storagessa julkaistu tutkimus sisältää oivaltavaa tietoa akkusähköbussien ja polttokennobussien tehokkuudesta ja niiden energiankulutuksesta keskittyen molempien tekniikoiden käyttökustannuksiin (ei siis TCO:iin).

SASA-laivastoon kuuluu 21 päästötöntä linja-autoa (ZEB), mikä vastaa 7 % koko kalustosta. Loput ovat diesel-, paineistettu maakaasu- ja hybridiajoneuvoja. Kalusto palvelee eri sektoreita näissä kunnissa ja kattaa 20 kaupunkilinjaa, 20 eri paikkakuntia yhdistävää esikaupunkilinjaa ja 3 kaupunkien yölinjaa. 21 ZEB:stä ne jakautuvat seuraavasti: kolme Solaris Urbino 12 BEB:tä (sähkö), kaksi Solaris Urbino 18 BEB:tä, viisi Mercedes O530 Citaro FCEB:tä (vety) ja kaksitoista Solaris Urbino 12 vety FCEB:tä. Nämä bussit kattavat osan linjaliikenteestä vähintään 14 reitillä Bolzanossa ja Laivesissa. Jokaisella reitillä on erityiset tekniset tiedot.

Koska kaikki toiminta- ja logistiikkakustannukset eivät ole julkisesti saatavilla, tutkimuksessa otettiin käyttöön seuraavat julkisesti ilmoitetut kustannukset johdonmukaisuuden vuoksi: i) 13,80 €/kg H2 julkisessa tankkauksessa ja 0,40 €/kWh yleisillä kaduilla.

Entä energiankulutus? ”Kahden eri FCEB-mallin keskimääräinen valvottu tankista pyörään (TTW) hyötysuhde oli 10,07 kg H2/100 km ja 9,31 kg H2/100 km, kun taas kahden BEB-mallin valvottu TTW-hyötysuhde oli 137 kWh/100 km. ja 153,80 kWh/100 km”, tutkimuksessa lukee.

Paperi korostaa myös "kahden väylämallin tehokkuuden suoraa vertailua: vedyn kulutus on muutettu kWh:ksi muuntokertoimella 33,33 kWh/kg H2". Tämä johtaa FCEB-mallien keskimääräiseen hyötysuhteeseen 310,24 kWh/100 km ja 335,75 kWh/100 km. FCEB:iden TTW-tehokkuustulokset ovat paljon alhaisemmat kuin BEB:ien tehokkuus; itse asiassa se on 2-2,45 kertaa pienempi".

Polttokennobussit vs akku-sähköbussit

Tämän luvun perusteella SASA käytti tammikuusta 2021 huhtikuuhun 2022 noin 500 000 kilometrin ajon jälkeen noin 511 300 euroa ZEB-kaluston tankkaamiseen ja lataamiseen. Näistä kustannuksista 74 % käytettiin FCEB:n tankkaukseen, joka kattaa 56 % matkasta, kun taas 26 % kohdistui BEB:n lataukseen, mikä katti 44 % matkasta.

Siksi Euracin laskelmien mukaan BEB:n ja FCEB:n käyttökustannukset ovat 0,55 euroa/km ja 1,27 euroa/km. Tämä tarkoittaa, että samalla etäisyydellä FCEB:n käyttökustannukset ovat 2,3 kertaa korkeammat kuin BEB:n.

Yksittäisen linja-automallin osalta Mercedes O530 Citaron ja Solaris Urbino 12 Hydrogen FCEB:n käyttökustannukset ovat 1,36 €/km ja 1,23 €/km (noin 10 % alhaisemmat viimeisimmän toimitetun tuotteen osalta). Solaris Urbino 18:n ja Solaris Urbino 12 BEB:n käyttökustannukset ovat 0,58 €/km ja 0,53 €/km (9 % alhaisemmat).

Akkukäyttöisten sähköbussien tehokkuudesta ("mutta")

Tietyissä olosuhteissa polttokennoteknologia on kuitenkin osoittautunut tehokkaammaksi kuin akkusähkötekniikka. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että akkukäyttöisten sähköbussien energiankulutuksessa on suurempi vaihtelu verrattuna polttokennokäyttöisiin linja-autoihin. Tutkimus paljastaa, että ”FCEB:illä TTW:n vähimmäisarvo on 14–17 % pienempi kokonaiskeskiarvona, kun taas maksimi TTW on 16–19 % korkeampi kokonaiskeskiarvona. Sen sijaan TTW:n vähimmäisarvo BEB:ille on 17 % – 26 % pienempi kokonaiskeskiarvona, kun taas maksimiarvo on 27 % – 72 % korkeampi vastaavana kokonaiskeskiarvona. Kylmä sää on vihollinen.

SASA Bolzanon päivittäisissä tehtäväprofiileissa molemmat tekniikat ovat osoittautuneet tehokkaiksi, kuten tutkimuksen toinen kirjoittaja ja tutkimuslaitoksen johtaja Wolfram Sparber totesi: ”Tutkimus osoittaa, että molempia teknologioita – vety- ja akkusähköbusseja – voitaisiin käyttää menestyksekkäästi. päivittäisessä toiminnassa mahdollistaen selkeän vähennyksen paikan päällä tapahtuvissa päästöissä. Kerätyt tiedot osoittavat akkusähköbussien korkean hyötysuhteen. Tämä johtaa toisaalta korkeampaan lämpötilaherkkyyteen niiden kausiluontoisissa sovelluksissa kuin vetybusseissa, mutta toisaalta huomattavasti halvempiin esiajokilometreihin verrattuna vetybusseihin (jos käytetään julkisesti saatavilla olevia vety-/energiakustannustietoja)”.

Tiivistettynä? Lyhyesti sanottuna luvut puhuvat puolestaan: sähköbussien tankista pyörään hyötysuhde ylittää vetybussien. Keskustelu on auki!