MAN - Vaihtoautot

Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN) hyväksyi sen johtavan esittelijän, Henna Virkkusen, esittämät kompromissitarkistukset linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoaikasäännöistä.

Asiaa käsittelevä valiokunta TRAN on äänestänyt asiakirjaa valvovan esittelijän jättämien kompromissitarkistusten puolesta, mikä vihdoin avasi oven linja-autonkuljettajan ammattia varten laadituille säännöille.

Muutosehdotusten mukaan linja-automatkailun kuljettajat voivat nykyisten sääntöjen lisäksi jakaa 45 minuutin tauon kahteen vähintään 15 minuutin taukoon. Vähintään kuusi päivää kestävillä matkoilla linja-automatkailun kuljettajat voivat kerran matkaa kohden jatkaa matkaansa yhden lisätunnin ja palautua sen jälkeisestä tauosta. He voivat myös ajaa pidempiä, jopa 12 päivän kansallisia matkoja, jotka tällä hetkellä ovat mahdollisia vain kansainvälisille matkoille.

IRU:n EU Advocacyn johtaja Raluca Marian sanoi: "Tämä on suuri voitto EU:n matkailualalle. Vielä tärkeämpää on, että se on suuri voitto linja-automatkailun kuljettajille, joille annetaan vihdoin ammattinsa erityispiirteisiin tarkoitetut säännöt, eikä samat, kuin kuorma-autonkuljettajakollegoilleen, kuten nykyään."

"Täysistunnon ja myöhemmin neuvoston kanssa käytävän virallisen kolmikantakokouksen käsissä on varmistaa, että linja-automatkailun kuljettajille annetaan mahdollisuus järjestää taukojaan työnsä luonteen ja matkustajiensa tarpeiden mukaan turvallisuus edellä."

"Linja-autonkuljettajien hyvinvoinnille aiheutuvien haittojen lisäksi nykyiset säännöt hidastavat Euroopan matkailualaa ja estävät turvallisimman ja ympäristöystävällisimmän joukkoliikenteen muodon menestymisen", hän lisäsi.

TRAN on myös ehdottanut, että valvonta-asiakirjat digitalisoidaan ja tallennettaisiin monikieliselle verkkosivustolle, jonka Euroopan komissio luo ja asetetaan saataville tienvarsitarkastuksia varten. Komissiota pyydetään myös tutkimaan mahdollisuutta integroida monikielinen verkkosivusto osaksi sisämarkkinoiden tietojärjestelmää (IMI), mikä helpottaa edelleen tietojen vaihtoa.

Seuraava lainsäädäntövaihe parlamentaarisessa menettelyssä on äänestys täysistunnossa joulukuussa.

"Linja-autonkuljettaja-asiat on saatava päätökseen eduskunnassa ja neuvostossa vielä tänä vuonna, jolloin kolmikantaneuvottelut saadaan päätökseen helmikuun loppuun mennessä ja laki astuu voimaan jo vuonna 2024. Linja-autonkuljettajat eivät voi enää odottaa. He ansaitsevat työtään varten laaditut säännöt. Se on minimi”, Raluca Marian totesi.

Taustaa

Toukokuussa 2023, yli kolme vuotta EU:n liikkuvuuspaketin 1 hyväksymisen jälkeen, Euroopan komissio totesi, että nykyiset linja-autonkuljettajasäännöt eivät sovellu satunnaiseen henkilöliikenteeseen, koska ne heijastavat vain kuorma-autonkuljettajan ammatin tarpeita ja teki asiasta lupaavan ehdotuksen.

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan johtava esittelijä linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoaikasäännöistä on sittemmin parantanut komission ehdotusta.

Linja-automatkailijat räätälöivät matkansa matkustajiensa tahdin mukaan. Tämä tarkoittaa enemmän taukoja ja pysähdyksiä matkan varrella sekä pitkien matkojen (pitkän matkan alussa ja lopussa) ja lyhyempien matkojen (matkojen aikana) yhdistelmää, joiden keskimääräinen ajoaika on noin 4,5–5 tuntia päivässä.

Asiakirjan esittelijä Henna Virkkunen (EPP) on yhdessä kaikkien poliittisten ryhmien varjoesittelijöiden kanssa neuvotellut rakentavasti joukon kompromissitarkistuksia. Esittelijän ehdotuksessa otetaan huomioon Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan aiemmin antamat suositukset ja parannetaan niitä ja samalla vahvistetaan ehdotusta ja yksinkertaistetaan tulevien sääntöjen täytäntöönpanoa digitalisoimalla valvonta-asiakirja ja -käytännöt.