Scania V8 – Uusi kuningas!

Sujuvoittaisiko ajantasainen liikenteen häiriötieto hiihtolomamatkaasi tai arkeasi? Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt hankkeen, jonka avulla pyritään saamaan tienkäyttäjien liikkumisen tueksi nykyistä monipuolisemmin ja ajantasaisemmin tietoa tieliikenteen häiriöistä ja muista olosuhteista. Mukana hankkeessa ovat Posti oy:n, Infotripla oy:n ja EEE Innovations oy:n vetämät yritysryhmittymät ja mukaan voi liittyä näiden ryhmittymien tarjoamien sovellusten kautta.

Monipuolisimmillaan tietoa on saatavilla valtatiellä E18 välillä Helsinki-Turku sekä pääkaupunkiseudun pääväylillä, mutta palvelut toimivat hyvin myös muualla Suomessa. Kokeilun on tarkoitus kestää toukokuun 2020 loppuun, minkä jälkeen siitä saatuja kokemuksia ja yleistä suhtautumista palveluun tutkitaan. Tienkäyttäjien ja liikennepalvelun tuottajien on nykytekniikan avulla mahdollista välittää toisilleen liikkumisen kannalta tärkeää tietoa ajantasaisesti, kun autot tai laitteet, kuten esimerkiksi matkapuhelin, liitetään toisiinsa langattomasti. Näitä uusia tiedotuspalveluja kutsutaan liikenteen yhteistoiminnallisiksi palveluiksi. Yhteys voidaan luoda autosta tai mobiililaitteesta myös liikennevaloihin ja liikennemerkkeihin tai liikenteen ohjauskeskukseen.

Yhteistoiminnallinen palvelu varoittaa automaattisesti liikkujaa vaarallisista tilanteista tai olosuhteista – kuten esteestä tiellä tai liukkaasta ajoradasta – tai se voi antaa tietoa, jonka tarkoituksena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja helpottaa liikkumista muuten, esim. antamalla tiedon sopivasta ajonopeudesta liikennevaloa lähestyttäessä tai tiedon kadun varren pysäköintipaikoista.

Nyt alkavassa kokeilussa kehitetään useita tällaisia yhteistoiminnallisia palveluita. Mukana on monta eri tapaa kerätä ja jakaa tietoa tieliikenteen olosuhteista joko automaattisesti tai manuaalisesti. Hankkeessa muun muassa analysoidaan ajoneuvojen keräämää videokuvaa tiestä sekä auton omien sensorien tuottamaa tietoa renkaiden liikkeistä kuoppien tunnistamiseksi. Kokeilussa on mukana myös erilaisia mobiilisovelluksia, joiden käyttäjät voivat itse tehdä ilmoituksia havaitsemistaan liikenneolosuhteista. Tämän kaltaisessa uuden tyyppisessä toiminnassa on otettava huomioon monta eri näkökulmaa, kuten palveluiden hyväksyttävyys ja ymmärrettävyys, niiden tekninen toimivuus, viestien sisällön paikkansapitävyys, mukana olevien toimijoiden välisten toimintamallien luominen ja tietosuojan ja -turvan varmistaminen.