SuperMax – Valmiina töihin!

Talvitiepäivät - Winter Road Congress, kokoaa joka toinen vuosi yhteen tieverkon ja sen kunnossapidon asiantuntijoita ja päättäjiä Suomesta ja ulkomailta. Kongressi koostuu näyttelystä, työnäytöksistä ja seminaareista.

Nopeasti muuttuvat olosuhteet tienpäällä ja korjausvelan uuvuttamat teiden pinnat ja rungot asettavat haasteita tiellä liikkujille ja tien kunnossapidon ammattilaisille. Tieverkon kunnolta edellytetään paljon ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Tieverkolla kulkee raskaampia ajoneuvoja ja tekniikka kehittyy, tehden pala palalta mahdolliseksi ajoneuvot ilman aktiivista kuljettajaa. Toimintatapoja kehittämällä ja uusia laitteita tai ohjelmistoja hyödyntämällä pyritään lisäämään tiellä liikkujien ja tiellä työskentelevien turvallisuutta, parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä pienentämään kunnossapidon aiheuttamaa ympäristö- ja hiilidioksidikuormaa.

Talvitiepäivillä, Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa, järjestetään mittava ammattilaisnäyttely, joka esittelee teiden kunnossapidon koneita, tuotteita ja palveluita. Tule tutustumaan paikanpäälle laite- ja tuoteuutuuksiin ja tiealan toimijoiden pitkäjänteiseen kehitystyöhön.

Talvitiepäivien Kansainvälisen seminaarin tähtiluennolla kuullaan ’Tien digitaalisen kaksosen hyödyntämisestä tienpidossa’. Lisäksi seminaarissa tullaan kuulemaan mm.
- Tien hoidon automaation askeleista lumisilla leveyksillä
- Asiakaspalautteen hyödyntämisestä väyläverkon kunnossapidon kehittämisessä
- Hiilineutraalista ja energiatehokkaasta katujen puhdistuksesta
- Kansallisesta tiestön tilannekuva-ja olosuhdetietopalvelusta
- Talvipyöräilyväylien kunnossapidosta
- Ylläpidon mukaan ottamisesta liikennejärjestelmän tulevaisuuden kehittämiseen
- Koko ohjelma löytyy osoitteesta www.talvitiepaivat.fi

Talvitiepäivillä järjestetään ohjelmaa myös yksityisteiden vastuunkantajille ja infra-alan opiskelijoille.
Yksityisteiden Talvipäivässä on esillä kokemuksia yksityistie­laista ja tiekuntien päätöksiä koskevasta muutoksenhausta. Päivillä saadaan tietoa myös siitä, mihin nykyaikainen traktori pystyy yksityisteiden ja sorateiden kunnossapidossa sekä jaetaan kiviainestietoutta. Yksityisteitä käsitellään myös pelastuslaitoksen näkökulmasta ja saadaan ajankohtaista tietoa yksityisteiden onnettomuuksista ja liikenneturvallisuudesta.

Talvitiepäivien näyttelyyn ja työnäytöksiin on vapaa pääsy. Maksullisiin seminaareihin ilmoittautuminen on käynnissä.

Tervetuloa mukaan!