MAN - Vaihtoautot

Valtioneuvosto ja tasavallan presidentti käsittelivät 19. ja 20.10.2023 kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n meriympäristön suojelukomitean hyväksymien yleissopimusten muutosten kansallista hyväksymistä. Muutokset koskevat aluksista aiheutuvan meren pilaantumista ehkäisevää MARPOL-yleissopimusta ja painolastivesiyleissopimusta.

Valtioneuvosto hyväksyi muutokset, joiden myötä Välimerellä aletaan soveltaa yhtä tiukkaa rikkipäästörajaa kuin Itämerellä. Tasavallan presidentti hyväksyi eräät muut muutokset, joilla sallitaan alueelliset alusjätteen vastaanottojärjestelyt arktisten merialueiden satamissa. Lisäksi tasavallan presidentti hyväksyi eräitä teknisiä muutoksia koskien esimerkiksi aluksilta edellytettävien asiakirjojen malleja, kuten painolastivesipäiväkirjan mallia.

IMO:n meriympäristön suojelukomitea hyväksyi mainitut MARPOL-yleissopimuksen muutokset 79. istunnossaan joulukuussa 2022. Painolastivesiyleissopimuksen muutokset hyväksyttiin komitean 80. istunnossa heinäkuussa 2023.

MARPOL-yleissopimuksen muutokset tulevat voimaan 1.5.2024 ja painolastivesiyleissopimuksen muutokset 1.2.2025. EU:n ja sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan kuuluvat muutokset tulee saattaa kansallisesti voimaan valtioneuvoston asetuksella. EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat muutokset tulevat Suomen osalta voimaan ilman erillisiä voimaansaattamistoimia, mutta niiden voimaantulosta annetaan liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus.