MAN - Vaihtoautot

Auton akkujen lataus- ja hallintaratkaisujen toimittaja CTEKin teettämästä kyselystä selviää, että suomalaisista 35 % kokee, että lataamisen vaikeus toimii yhtenä esteenä sähköauton hankinnalle. Vastaajista vain 12 % pitää nykyistä latausinfrastruktuuria riittävänä.

Sähköautojen latausverkoston valtakunnallinen kattavuus arveluttaa CTEKin Syno Internationalilla teettämän kyselyn mukaan eniten Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Paras luottamus latausinfrastruktuurin kattavuuteen on pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa asuvilla.

– Henkilöautoja palveleva julkinen latausinfrastruktuuri on laajentunut nopeasti viime vuosina, mutta tämä ei välttämättä ole vielä ihmisten tiedossa. Latausinfran peittävyys Suomessa on jo melko hyvä ja Traficomin tilastojen mukaan lähes koko maassa lähin julkinen latausasema löytyy 50 kilometrin säteellä, CTEKin myyntipäällikkö Pasi Ahola sanoo.

Myös käsitykset lataamisen vaikeudesta nousevat CTEKin kyselyssä viiden merkittävimmän sähköauton hankintaa estävän tekijän joukkoon. Sitäkin suuremmaksi esteiksi vastaajat nostavat sähköautojen korkean hinnan ja sähkön nykyisen hintatason.

– Yli 40 prosenttia suomalaisista ilmoittaa, että sähköauton hankintaa estää kotilatausmahdollisuuden puute. Tässäkin asiassa saattaa taustalla vaikuttaa hieman vanhentuneet käsitykset siitä, mitä kotilatausaseman hankkiminen maksaa. Nykyään jo alle 800 eurolla saa monipuolisen sähköauton latauslaitteen, kuten NJORD GO, jonka saa tarvittaessa matkalle tai mökillekin mukaan, Ahola kertoo.

Merkittävimmiksi syiksi hankkia sähköauto suomalaiset kokevat käyttökustannusten alenemisen (33 %) ja ympäristösyyt (27 %). 

– Kyselystämme nousee selvästi esiin, että ihmiset tarvitsevat lisää tutkittua tietoa sähköautojen hankinnan tueksi. Sähkön nykyinen hintataso ensinnäkin arveluttaa kuluttajaa ja myös latauksen helppouteen ei luoteta. Valtiovallan esittämä tavoite 700 000 sähköautosta vuoteen 2030 mennessä ja päästöjen aleneminen tuskin toteutuvat, jos päivitettyä tietoa ei ole laajalti ja julkisesti tarjolla, Ahola pohtii.