Kesän ServicePartner-tarjoukset

Alandian vahingontorjuntatiimin suunnittelema Alandia Loss Prevention -sovellus tarjoaa merenkulun ammattilaisille täysin uudenlaisen ratkaisun turvallisuusrutiinien parantamiseen

Ennaltaehkäisevä työ on erittäin tärkeää, jotta merenkulku ja varustamotoiminta kärsivät mahdollisimman harvoista ja rajatuista vahingoista.

Yli 80 vuoden kokemuksen meri-, rahti– ja venevakuutuksista omaava Alandia

pyrkii kehittämään toimintaansa jatkuvasti yhdessä varustamoiden kanssa analysoimalla riskejä, jakamalla tietoa ja kokemuksia sekä laatimalla konkreettisia toimintasuunnitelmia. Osana tätä jatkumoa yritys on kehittänyt mobiilisovelluksen auttaakseen ennakoimaan ja estämään vahinkoja aluksille, niiden miehistölle tai meriympäristölle.

“Alandia Loss Prevention -sovelluksen tarkoitus on ennen kaikkea minimoida vahinkoja ja onnettomuuksia parantamalla viestintää ja liittämällä turvallisuushavainnot luonnolliseksi osaksi päivittäisiä rutiineja", kertoo Alandian Senior Loss Prevention Manager Martti Simojoki.

Sovelluksesta saatavat hyödyt ovat monipuolisia, sillä se toimii niin tärkeänä muistuttajana turvallisuusasioista kuin kätevänä työkaluna turvallisuuskoulutuksissa, mutta auttaa myös Alandian tiimiä ymmärtämään paremmin asiakkaidensa haasteita ja tarpeita.

"Sovelluksen raportointiominaisuus parantaa viestintää ja lisää tietoisuutta merenkulussa yleisesti käytössä olevien toimintamenetelmien ja ammattiturvallisuuden monimutkaisista syy-yhteyksistä", tarkentaa Simojoki.

Lisäksi sovellus kerää anonyymisti tilastoja ja turvallisuusvinkkejä aluksilta ympäri maailman, mikä osaltaan tarjoaa keinoja lisätä meriturvallisuutta.

"Tietojen kerääminen ja jakaminen suurelta määrältä aluksia helpottaa riskien tunnistamista ja analysointia, mikä puolestaan mahdollistaa ennakoiviin toimiin ryhtymisen hyvissä ajoin", Simojoki kiteyttää.