MAN - Vaihtoautot

Saksan liikenneministeriön tutkimusyksikkö BMDV arvioi maantiekuljetusten lisääntyvän vuoden 2019 tasosta 54 % vuoteen 2051 mennessä. Kuorma-autot, puoliperävaunu- ja täysperävaunuyhdistelmät säilyvät kuljetusten tärkeimpinä ja suurimpina toteuttajina.

Liikenneministeri Volker Wissing vaati sen seurauksena 3.3.2023 Berliinissä uusien moottoriteiden nopeutettua rakentamista.

Rautateiden tavarakuljetusten kasvu arvioidaan samana ajanjaksona lisääntyvän noin kolmanneksellä.
Matkustajaliikenteen kasvuksi arvioidaan 13%. Myös lentoliikenteen odotetaan kasvavan voimakkaasti. Henkilöautoliikenteen odotetaan lisääntyvän vain vähän. Silti sitä pidetään henkilöliikenteen suurimpana ja tärkeimpänä tekijänä.

(VerkehrsRundschau)