Saksan liikenneministeriö korottaa 2023 tiemaksuja 5% eli 382 miljoonalla eurolla. Se ei riitä. Seuraava tiemaksukorotus on valmisteilla. Se ennustaa nyt jo korkeista dieselhinnoista kärsiville kuljetusyrityksille entistäkin kireämpää henkiinjäämistaistelua.

Suomea lukuunottamatta kaikki EU-maat perivät raskaalta liikenteeltä tiemaksuja, joilla rahoitetaan pää- ja valtateiden kuntoa edistämään sekä kaluston kunnossapysymistä, yleistä liikenneturvallisuutta että ilmastomuutoksen torjuntaa polttoainekulutuksen ja päästöjen vähenemisen myötä.

Monessa EU-maassa suunnitellaan myös keskiraskaiden, kokonaidspainoltaan yli 6 tonnisten kuorma-autojen littämistä tiemaksujen piiriin.

(VerkehrsRundschau)

Ylivelkaantuva Suomi on ainoa maa EU:ssa jolla on "varaa" jättää perimättä tiemaksuja raskaalta liikenteeltä - siitäkin huolimatta että kuljetusyrittäjien kattojärjestö Suomessa, SKAL, on toistuvasti pyytänyt tiemaksujen ulottamista myös suomalaisiin kuljetuksiin Suomen tieverkossa!

Valtiovarainministeriömme polttoaineverotuksen "johtajana" pidetty virkamies Markus Teräväinen perustelee Suomen ilmaisi teitä omalla "yrittäjyysosaamisellaan", että "Suomen kuljetusyrittäjät eivät ymmärrä omaa parastaan"!

Vastaavasti Suomi on ainoa EU-maa, joka ehdoin tahdoin hidastelee Koronapandemian ja Ukrainakriisin perustelemia nopeita ja vahvoja tukitoimia omalle kulhjetuselinkeinolle ja huoltovarmuudelle. Myös nk. ammattidiesel on Suomessa toteutumatta 9 muun EU-maan tapaan tukitoimena omalle kuljetuselinkeinolleen.

(Toim.huom.)