TIP-Trailer services

Sähköautoilla on CO2:n osalta suuri kehitysvara. Toistaiseksi ne ovat kuitenkin huonompia ilmaston kannalta kuin kaasuautot. Tähän tulokseen päätyy tutkimuslaitos Joanneum Research yhdessä mm. ADAC:n kanssa.

Tutkimuksessa verrattiin Golf-luokan bensa-, diesel-, maakaasu- ja sähköauton vaikutusta ilmastoon 15 000 km:n ajosuoritteella 15 vuoden aikajaksolla.

Tutkimustulos osoittaa, että sähköauto vasta 219 000 ajokm:n ja 14,6 käyttövuoden jälkeen yltää vastaavaa dieselautoa parempaan ilmastotulokseen. Bensa-auton sähköauto ohittaa ilmastolle edullisempana 127 500 ajokm:n ja 8,5 käyttövuoden jälkeen. Kaasuautoa paremmaksi sähköauto ei yllä 15 vuotta pitkän tutkimusjakson aikana.

Jos sähköauto käyttäisi pelkästään uusiutuvaa sähköä, se yltäisi ilmaston kannalta bensa-autoa parempaan tulokseen 37 500 ajokm:n jälkeen ja dieselautoa paremmaksi 40 500 ajokm:n jälkeen ja maakaasuautoa paremmaksi 48 000 ajokm:n jälkeen.

Vaihtoehtona tutkimus tarkasteli myös polttokenno-vetyauton vaikutusta ilmastoon. Sen vaikutus todettiin vastaavan sähköautoa, joka kulkisi pelkästään uusiutuvan sähkön voimalla.

(Vogel)