Scania – Valoa hintoihin!

Saksan liittovaltioneuvosto haluaa Saksan esittävän EU-komissiolle, että se määräisi peräänajojen estämiseksi automaattisen hätäjarrujärjestelmän sekä kuljettajaa peräänajovaarasta varoittavan ilmaisimen pakollisiksi varusteiksi koko EU:ssa.

Erityisesti Saksassa suuret massaperäänajot moottoriteillä muodostavat suurimman liikenneturvallisuusongelman. Liian pienellä välimatkalla edellä ajavaan pidetään yhtenä pahimmista liikennerikkomuksista ja rangaistaan huomattavasti ankarammin kuin esimerkiksi ylinopeuksista.