MAN - Vaihtoautot

Sähköisellä lentämisellä on potentiaalia mullistaa koko lentämisen ekosysteemi. Optimistisimpien arvioiden mukaan uudenlaiset ilmailutoimijat kilpailisivat tasavahvasti perinteisten lentoyhtiöiden kanssa lentojen määrässä ja laivaston koossa vuoteen 2030 mennessä.

Sähköisen lentämisen kehitys on keskittynyt erilaisten teknisten ratkaisujen kehittämiseen. Liian vähän huomiota on kiinnitetty liiketoimintamallien, matkaketjujen, yhteistoiminnan sekä asiakastarpeen ja -käyttäytymisen tutkimiseen. Tämä kehittäisi toimialaa riippumatta tulevista teknologiavalinnoista.

Tähän tarpeeseen on vastaamassa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa alkanut Smart Urban eFly -hanke, jossa tuetaan Uudenmaan pk-yrityksiä sähköisen lentoliiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa sekä uusien palveluiden luomisessa.

– Suomessa sähköistä lentämistä ei pidä kehittää kuten maailmalla. Los Angelesissa tehdään lyhyitä matkoja kaupungin sisällä, koska julkinen liikenne on niin toimimaton. Suomessa ei kannata lentää Lauttasaaresta Lasipalatsiin, vaan täällä pitää miettiä ketjuttamista muiden liikennepalvelujen kanssa. Oleellisinta on ekosysteemin kehitystyö, kiteyttää hankkeen verkostossa toimiva Joonas Nurmi, Helsinki Citycopterin perustajaosakas ja kaupallinen johtaja.

Hankkeessa luodaan Uudellemaalle kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut sähköisen lentämisen innovaatioekosysteemi, joka tukee yhteistyötä, alan yritysten kasvua, uusien työpaikkojen syntymistä ja alan kehittymistä. Hanke myös edistää Uudenmaan vetovoimaa.

Sähköinen lentoliikenne voi mullistaa Uudenmaan alueen kehityksen

Lentoliikenteen sähköistyminen luo Uudellemaalle paljon uusia kasvumahdollisuuksia, kuten ohjausryhmään kuuluva LYGGin toimitusjohtaja Roope Kekäläinen asiaa kuvaa:

– Helsinki voisi olla edelläkävijä. 80 kilometrin päässä on toinen pääkaupunki täynnä matkailijoita ja teknologiaa, joka on poikkeuksellinen mahdollisuus. Meillä on myös edelläkävijöitä sähköisen lentämisen ympärillä. Jos lähdetään kehittämään koko matkaketjua, voidaan edistää useiden yritysten menestystä, jolloin alueellinen vaikutus on valtava.

Lentoliikenteen merkitys on suuri etenkin elinkeinoelämälle, sillä se mahdollistaa suomalaisten yritysten kansainvälistymisen ja ulkomaisten yritysten sijoittumisen Suomeen. Liikenne-järjestelmien tulisi edistää myös saavutettavuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta.