Sähköauton akkupalo voi upottaa kokonaisen laivan, jos sen torjumiseen ei ole varauduttu. Riskit minimoi uusi Fire Isolator -innovaatio. Kolmivaiheinen Fire Insulator -menetelmä perustuu palavan ajoneuvon eristämiseen Fire Isolator Ultimate Fire Blanket -palopeitolla sekä lämpötilan laskemiseen Fire Isolator -aerosoliyksiköillä sekä vesisumulansetilla, kunnes laiva saapuu satamaan ja sähköauto voidaan poistaa aluksesta ja upottaa Fire Isolator Dipping Container -konttiin.

Meriteollisuuden, teollisuuden ja kiinteistöjen tarpeisiin turvallisuusmerkintäpalveluita tuottava Signwell on tuonut Suomen markkinoille yhteistyökumppaneidensa kanssa kehitetyn ja testatun ratkaisun sähköautojen paloturvallisuusriskin ehkäisemiseen. Kaksi vuotta sitten laivateollisuuden toimijoiden aloitteesta käynnistyneen kehitystyön seurauksena viime marraskuussa lanseerattiin uusi konsepti, Fire Isolator, jonka avulla sähköajoneuvojen akkupalojen vahingot saadaan minimoitua.

– Sähköautojen yleistyminen liikenteessä on kasvava paloturvallisuusriski laivaliikenteessä ja parkkihalleissa. Mikäli tähän riskiin ei varauduta, vahingot voivat olla mittavat. Muutama vuosi sitten yhteistyökumppanimme laivateollisuudessa havahtuivat riskiin ja etsivät keinoja tulipalojen torjumiseen. Kun sellaista ei löytynyt markkinoilta, aloitimme yhteistyössä ratkaisun innovoinnin, myynnistä ja markkinoinnista vastaava Gustav Holmström Signwelliltä kertoo paloeristykseen perustuvan konseptin syntyhistoriasta.

Sähköautoissa käytetyt litiumakut voivat syttyä vaurioituessaan palamaan, eikä palo ole sammutettavissa perinteisin menetelmin vedellä. Litiumakun palo voi nostaa lämpötilan jopa yli tuhanteen asteeseen, jonka seuraukset etenkin laivaliikenteessä voivat olla kohtalokkaat.

– Teräs kestää vaurioitumattomana arviolta noin 700 lämpöastetta. Sähköauton akkupalo voi nostaa lämpötilan aluksella niin korkeaksi, että laivan rakenteet vaurioituvat. Pahimmillaan tämä voi johtaa koko laivan uppoamiseen, kuten alkuvuodesta saimme todistaa erittäin ikävää tapahtumaa Atlantilla, Holmström toteaa.

Fire Isolator on kolmivaiheinen tulipalojen torjuntamenetelmä, jonka avulla minimoidaan sähköajoneuvon akkupalon aiheuttamat sivuvahingot. Menetelmä perustuu palavan ajoneuvon eristämiseen Fire Isolator Ultimate Fire Blanket -palopeitolla sekä lämpötilan laskemiseen Fire Isolator -aerosoliyksiköillä sekä vesisumulansetilla, kunnes laiva saapuu satamaan ja sähköauto voidaan poistaa aluksesta ja upottaa Fire Isolator Dipping Container -konttiin.

– Palopeiton, lämpötilaa laskevien aerosoliyksiköiden ja vesisumulansetin avulla saadaan voitettua aikaa ja estettyä palon leviäminen autokannella tai parkkihallissa. Tämän ensiavun merkitys on valtava, sillä sen avulla palo saadaan pidettyä hallinnassa, kunnes laiva saapuu satamaan. Samalla eristäminen ehkäisee litiumakun palosta aiheutuvien vaarallisten päästöjen leviämisen ympäristöön, Holmström toteaa.