TIP-Trailer services

Jo edellisen hallituksen aikana tieliikenteen kuljetuksia ajettiin monilla toimenpiteillä yhä tarkempaan valvontaa liikenneministeri Tomas Enerothin johdolla. Syynä oli ennen kaikkea ulkomaalaisten kuljetusyritysten ja nk. halpakuljettajien yleistyvät rikkomukset EU:n kabotaasimääräyksiä sekä työ- ja lepoaikasääntöjä vastaan. Myös lukuisten ruotsalaisten kuljetusyritysten todettiin rikkovan määräyksiä.

Nykyinen Ruotsin hallitus kiristää nyt entisestään otetta tieliikenteen kuljetusten valvonnasta inframiniasteri Tomas Enerothin johdolla. Se  määrää selvitettäväksi ja esitettäväksi ehdotuksen ammattiliikenteen entistäkin tiukemmasta valvontajärjestelmästä, joka antaa mahdollisuuden keskitettyyn organisaatiomuotoon, hallitus julkistaa lehdistötiedotteella.

- Haluan nähdä nykyistä kovempia valvontaiskuja ammattiliikenteeseen, etenkin kuorma-autoliikenteeseen. Se on tärkeää järjestyksen ja selvien sääntöjen saattamiseksi Ruotsin teille. Maassa pitää vallita tevettä kilpailua Ruotsin kuljetuselinkeinolle ja oikeudenmukaisia ehtoja  kuljetusalan työntekijöille. Vilpin tekeminen ei saa kannattaa, Tomas Eneroth sanoo.

Selvityksen tavoitteena on

- Kartoittaa ja laatia analyysi nykyisestä valvontatoiminnasta ammattiliikenteen ja muun muassa rahtiliikenteen osalta.
- Ehdottaa parannuksia valvontatoimintaan nykyisen vastuunjaon puitteissa, ja myös uudesta keskitetystä valvontaorganisaatiosta.
- Eritellä rikkomuksia, jotka voidaan siirtää syytteenalaisista rikoksista rikemaksun alaisiksi.
- Tehdä ehdotus miten koulutetaan liikenneturvatarkastajia tehtävänä suorittaa raittiustarkastuksia. 
- Selvittää edellytyksiä viranomaisten suorittamille kuljettajien huumetesteille ilman rikosepäilyä.

Selvityksen tulee marraskuussa 2020 esittää ehdotuksensa sanktiojärjestelmän, liikenneturvallisuustarkastusten ja huumetestien osalta. Ehdotus ammattiliikenteen tarkastustoiminnasta on esitettävä maaliskuussa 2021.

Tieliikenteen kuljetusjärjestöt Sveriges Åkeriföretag ja Transportföretagen tervehtivät ilolla Ruotsin hallituksen esitystä kuljetusalan valvonnan tuntuvasta tiukennuksesta.

(Transportnet.se)

Ruotsin kuin myös Tanskan ja Norjan tieliikenteen kuljetustoiminnan valvonta on vuoden 2014 jälkeen alati kiristynyt kansainvälisen järjestäytyneen kuljetusrikollisuuden vahvistaessa otettaan pohjoismaista. Suomessa 2014 toteutettu Liikkuvan poliisin lakkauttaminen on päin vastoin käytännössä lopettanut kuljetusliikenteen valvonnan. Siihen ovat vaikuttaneet myös vientiteollisuutemme vaatimukset valtiovarainministeriön tuella mahdollisimman halvoista tavarakuljetuksista tieverkossamme.

Liikenne- sekä sisäministeriömme (poliisihallituksen kautta) ovat valtiovarainministeriön käskyläisinä asettuneet tukemaan vientiteollisuuden tavoitteita. Seurauksena on ollut mm. Suomen liikenneturvallisuuskehityksen romahtaminen EU:n 28 jäsenmaan joukossa sijalle 25. eli neljänneksi huonoimmaksi. (Vrt. Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys 5/2019 sekä Auto, tekniikka ja kuljetus 5/2019 ja 6/2019: "Poliisimme on vakavasti sairas")

( Toim. huom.)