MAN - Vaihtoautot

Metsätalouden tiekuljetuksia sähköistetään Ruotsissa Skogforskin, Scanian, viiden metsäyhtiön, kuljetus- ja teknologiayritysten sekä tutkimustoimijoiden yhteistyönä. Yhdessä Vinnovan kanssa investoidaan 13,3 miljoonaa euroa.

Investointi tehdään Skogforskin koordinoimaan tutkimus- ja innovaatioprojektiin TREE, "Siirtyminen tehokkaaseen, sähköistettyyn metsäliikenteeseen". Hanke alkaa marraskuussa 2023 ja päättyy syksyllä 2026. Valtion innovaatiovirasto Vinnova ajaa T&K-ohjelman FFI, ajoneuvostrategisen tutkimuksen ja innovaation läpi 5,8 miljoonaan euroon. Hankkeen osallistujat vastaavat loppusummasta muun muassa ajoneuvo- ja kalustoinvestointien sekä työaikojen muodossa.

"On ilahduttavaa, että Vinnova uskoo tähän projektiin ja että he investoivat näin merkittävän summan. Nyt meidän projektikumppaneiden tehtävänä on viedä tätä määrätietoisesti eteenpäin ja ottaa konkreettisia askelia kohti hankkeen visiota: tehokas, sähköistetty metsäkuljetus osana vihreää siirtymää", sanoo Anna Pernestål, Skogforsk, TREE:n projektipäällikkö.

Metsätalouden osuus Ruotsin maanteiden tavarakuljetuksista on lähes 20 prosenttia, mikä tekee alasta Ruotsin suurimman tiekuljetusten ostajan. Metsätaloudessa tehdään vuosittain noin kaksi miljoonaa maantiekuljetusta ja normaali puunkuljetus kuljettaa keskimäärin noin 64 tonnia. Keskimääräinen kuljetusmatka on noin 90 kilometriä.

"Metsätaloudella on korkeat tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjä, ja siten sähköistys tulee ratkaisevaksi. Samalla metsäraaka-aineiden kuljetus on haastava segmentti sähköistettäväksi ympäristön, ajoneuvojen painon ja kestävyyden sekä sen vuoksi, että puu kerätään metsässä, usein kaukana kaupunkialueiden infrastruktuurista. Projekti on erittäin monimutkainen", Anna Pernestål sanoo.

Hankkeen tavoitteena on osaltaan varmistaa, että 50 prosenttia metsätalouden ostamista uusista kuorma-autoista on sähköistetty vuoteen 2030 mennessä. Kuorma-autoliikenteestä 50 prosentin sähköistys vastaisi noin 260 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähenemistä vuodessa, Skogforsk arvioi.

"Sähköajoneuvot ovat nykyään osa normaalia tuotevalikoimaamme ja olemme jo toimittaneet maailman ensimmäisen sähköisen puuauton Ruotsiin. Odotamme innolla seuraavan askeleen ottamista TREE-projektissa ja sähköistetyn liikenteen kehittämistä yhdessä metsätalouden kanssa", sanoo Scanian kehitys- ja tutkimusyhteistyöstä vastaava Ulf Ceder.

TREEssä mukana olevat yritykset ovat Skogforsk, Scania, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SCA, Holmen, Closer, LBC Frakt, Dalafrakt, Virkeslogistik Mellansverige, VSV Unite, Alltransport Östergötland, OP Höglunds, Nimbnet, Zelk Energy, Biometria, bev_r, KTH ja Uppsalan yliopisto.