TIP-Trailer services

Sweco AB:n (ruotsalainen kansainvälisesti toimiva rakennus-, energia- ja ympäristöalan asiantuntijayritys) ehdotus miten kuntien tulisi varautua verkkokaupan kasvuun, on herättänyt huomiota Ruotsissa.

Verkkokaupan kasvu on yllättänyt kaikki asiantuntijat, ja kasvu näyttäisi jatkuvan nykyistäkin rajummin. Kuljetusinfralla ja kuljetusliikkeillä on vaikeuksia pysyä kehityksessä mukana. Huddingen kunnan tilaama selvitys Swecolta puhuttaa.

Verkkokaupan kasvu tulee varmasti vaikuttamaan kaupunkisuunnitteluun tulevaisuudessa, Swecolla todetaan. Kuntien ei tarvitse vastaisuudessa varautua yhtä suureen määrään kauppatilaa kuin tähän saakka. Sitä vastoin on rakennettava erityisiä tavarkeskuksia ja suurempia terminaaleja välittämään verkkokaupan tuotteita ostajille. Tarkoituksena on lyhentää viimeistä kuljetusosuutta ostajalle, nk. Last mile, jota pidetään kaikkein kalleimpana, tehottomimpana ja saastuttavimpana e-kuljetusketjussa. Kunnille lankeaa tästä suurin vastuu ja antaa niille mahdollisuuden hallita viimeistä kuljetusosuutta kustannustehokkaasti. 

Myös asuntorakentamista on sovitettava tehokkaan kuljetustoiminnan mukaan. Tarvitaan tiloja kuormaukselle, kuorman purkamiselle ja lyhytaikaiselle säilytykselle sisääntulotiloissa sekä älykkäitä oviratkaisuja. Tavaran toimitustiloja tarvitaan myös kouluissa, vanhusten asuntoloissa sekä julkisissa tiloissa kuten pysäkeillä ja julkisissa rakennuksissa. Tarvitaan tiloja julkisilla alueilla, joilta kansalaiset voivat hakea tilaamansa tavara ilman turhia automatkoja. Samalla saatetaan tarvita lisää tiloja rakennuksissa mm. pakkausjätteiden kasvaville määrille.

(Transportnet.se)