SuperMax – Valmiina töihin!

Svenska Miljöinstitutet (IVL), Ruotsin ympäristöinstituutti, esittää kuorma-autoliikenteen sääntelyä satamiin.

Kuorma-autoliikenne kaupunkien satamiin aiheuttaa ruuhkia, melua ja ilmansaasteita. Toimenpiteet jotka vähentävät ilmastokuormitusta ovat sekä kaupunkien että satamien etujen mukaisia, IVK:n selvitys toteaa.

IVL on yhdessä Göteborgin yliopiston ja Ruotsin valtion tie- ja kuljetustutkimusinstituutin (VTI) lakimiesten, ekonomien ja logistiikkatutkijoiden kanssa selvittänyt millä tavalla ympäristö- ja ilmastoerittelevillä satamamaksuilla johdettaisiin liikennettä ympäristötehokkaampiin meri- ja tiekuljetuksiin.

Tutkijat ovat keskittyneet neljään mahdolliseen toimeen: ruuhkamaksuihin satamaan tuleville ja satamasta lähteville kuorma-autoille, kuorma-autojen satamamaksujen päästöluokitukseen, maksualennuksiin alusten typenoksidipäästöjen perusteella sekä alennuksiin alusten satama-alueella käyttämien kulkunopeusten perusteella.

Selvitys paljastaa vanhojen kuorma-autojen tuottavan merkittävästi enemmän ilmansaasteita kuin uudemmat siitä huolimatta, että vanhoja on satamaliikenteessä paljon vähemmän kuin uusia. Paljon kuorma-autoja kulkee lisäksi satamaliikenteessä  vain osakuormilla.

Ympäristökuormituksen perusteella määräytyviä satamamaksuja on selvitetty myös EU:n toimesta. Euroopan ja maailmanlaajuinen standardi loisi tarpeita varustamoille, alusten omistajille ja kuljetusyritykselle investoida uuteen tekniikkaan ja ratkaisuihin päästöjen vähentämiseksi, IVL toteaa.

Ruotsin yli 50 satamasta  parilla kymmenellä on vapaaehtoisuuteen pohjautuvat ympäristökuormitukseen perustuvat satamamaksut aluksille.