Raskone – nopeasti takaisin tielle

Ruotsin eduskunnan liikennevaliokunta vaatii hallitusta muuttamaan ilmaliikennestragiansa suuntaa ja samalla nykyaikaistaa droneja koskevaa määräyskokoelmaa.

26.1.2017 esittämässään ilmaliikennestrategiassaan hallitus vaatii tavoitteeksi kestävää lentomatkustusta, pienempää ympäristö-ja ilmastovaikutusta sekä terveitä ja oikeudenmukaisia kilpailuehtoja.

Liikennevaliokunnan mielestä hallituksen ilmaliikennestrategia ei ole riittävä. Muun muassa hallitus ei ole osannut keskittyä toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan lentoliikenteen kilpailukykyä, vaan johtaa päinvastaiseen tulokseen.

Liikennevaliokunta toteaa samalla, että dronien käyttö on lisääntynyt nopeasti viimeksi kuluneiden vuosien aikana ja tulee esittämään yhä tärkeämpää osaa tulevaisuudessa muun muassa pakettien kuljetuksessa, ilmakuvauksessa, sairaanhoidossa, maanviljelyksessä ja rikosten torjunnassa. Dronien kehitys tuottaa monia uusia haasteita ja hallituksen tulisi kannustaa löytämään uusia käyttösovellutuksia, liikennevaliokunta toteaa.

Sosialidemokraatit, Vasemmisto- ja Ympäristöpuolue esittivät varauksensa liikenneministeriön lausuntoon.