Scania Super – Koeajokiertue

Liikenneturvallisuuteen pahimmin vaikuttavia riskitekijöitä ja keinoja, joilla liikenneonnettomuuksia voitaisiin ennalta estää pohdittiin Poliisihallituksessa järjestetyssä liikennetoimijoiden yhteisessä keskustelutilaisuudessa.

- Poliisi tekee päivittäin hyvää yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyökumppaneiden rooli poliisin liikenneturvallisuustyön tukemisessa on merkittävä, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen korosti.

Tilaisuudessa oli esillä ajankohtaisia asioita myös raskaaseen liikenteeseen ja taksiliikenteeseen liittyen, sillä molemmilla toimialoilla on tapahtunut viimeaikoina säätelyssä huomattavia muutoksia.

Myös ajoterveys ja laajemminkin kuljettajan tilaan liittyvät tekijät ovat liikenneturvallisuuteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä, joiden osalta haluttiin keskustella viimeaikojen kehityksestä.

Kuluvan vuoden aikana poliisi tehostaa omaa liikenneturvallisuustyötään useilla toimenpiteillä.

- Muun muassa käyttöön otettujen karttapohjaisten analyysitoiminnan ratkaisujen avulla liikennevalvontaa voidaan entistä tarkemmin kohdentaa riskipaikkoihin ja -aikoihin. Samalla tiedonvaihtoa viranomaisten kesken tullaan kehittämään ja automatisoimaan valvonnan kattavuuden parantamiseksi, poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen kertoi.

Päihdevalvontaa tulevat tehostamaan uudet mobiilitarkkuusalkometrit, joita tullaan käyttämään poliisiautoissa ja poliisiveneissä. Lisäksi sylkitestausta pyritään kehittämään niin, että osassa tapauksista se riittäisi oikeudelliseksi näytöksi huumausaineperusteisiin rattijuopumuksiin. Myös uudet automaattivalvontakamerat otetaan käyttöön kesän aikana uusilla tiejaksoilla.

Raskaan liikenteen valvontaa kehitetään uusimalla ajo- ja lepoaikavalvontalaitteistot. Lisäksi raskaan liikenteen valvonnan valtakunnallista koulutusta lisätään entisestään ja osa siitä hoidetaan kustannustehokkaasti videoneuvottelun avulla toteutettavilla koulutustilaisuuksilla.

Keskustelutilaisuuden oli kutsunut koolle poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ja siinä mukana oli poliisin liikenteen yhteistyökumppaneita.