TIP-Trailer services

Tieto- tai kyberturvallisuusuhat eivät huoleta suomalaisia pk-yrittäjiä. Soneran Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan vain joka kymmenes yrittäjä pitää tieto- ja kyberturvallisuusuhkia merkittävänä riskinä liiketoiminnalle. Eniten alttiita tietoturva- ja kyberhäiriöille ovat Soneran mukaan ne 15 prosenttia pk-yrityksistä, jotka eivät ole tehneet mitään tietoturvan hyväksi viimeisten parin vuoden aikana.

Pk-yrittäjillä on yksi huolenaihe ylitse muiden mitä tulee kyberturvallisuuteen: haittaohjelmat. Niitä pelkää peräti 60 % kaikista kyselyyn vastanneista yrittäjistä.

Seuraavaksi eniten yrittäjät ovat huolissaan tietoverkon (22 %) tai varmuuskopioinnin kaatumisesta (20 %). Myös identiteettivarkaudet ja palvelunestohyökkäykset huolettavat viidesosaa yrittäjistä. Vähiten yrittäjät pelkäävät digitaalista teollisuusvakoilua (4 %).

Alle 45-vuotiaat eivät ole yhtä murheissaan haittaohjelmista kuin heitä vanhemmat yrittäjät. Sen sijaan nuoria yrittäjiä huolestuttaa keskimääräistä useammin verkkosivujen hakkerointi (25 %), asiakas- ja liiketoimintatietojen kaappaus (24 %), identiteettivarkaudet (24 %), sekä työntekijöiden kautta tapahtuva tietovuoto (18 %).

Yrityksen tietoverkon kaatuminen pelottaa enemmän vasta, kun yrityskoko kasvaa 20 henkeen ja sen yli. Tällöin tietoverkon kaatumista pohtii jo 40 % yrittäjistä.

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin internetkyselynä 25.11.-14.12.2015. Kyselyyn vastasi 1 170 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea.