MAN - Nopeaan toimitukseen


Merenkurkun kiinteä tieyhteys parantaisi Suomen kilpailukykyä ja toisi uutta työtä ja toimeentuloa laajalle alueelle.

Suomella on pohjoismaiden suurin ja raskain julkinen sektori. Ylipaisuneen julkisen sektorin byrokratia ja kohtuuttomat lupaprosessit hidastavat ja työllistävät sietämättömästi yksityistä yritystoimintaa ja rajoittavat investointimahdollisuuksia.

Suomen valtion velka oli tammikuun lopussa 144 miljardia euroa. Jokaisella työssäkäyvällä suomalaisella on valtiomme sälyttämänä 53 000 euron velkataakka. Suomi on ylivelkaantunut.

Suomen valtion kunnianhimoinen tavoite on olla maailman ykkönen taistelussa ilmastonmuutosta ja luontokatoa vastaan. Se on johtanut myös ympäristöbyrokraattiseen valtaan, joka kykenee upottamaan lähes minkä tahansa taloudellisen innovaation ja hankkeen lupaprosessiinsa.

Upottamiseen löytyy vapaavalintaisia yksityiskohtia kuten pohjavesiuhka, ruijanesikko, liito-orava, meriupokaskuoriainen, rantakurvi, kirjoterttu, pintasedimentin PAH-pitoisuus, melu, Natura-alueen läheisyys, varpuhämähäkki, kansallismaisema, hentonäkinruoho, särkkälantiainen, pallohämähäkki, kulttuurikohde, silakan kutupaikka, kalojen vaellusreitti, ymv.

Niillä on tuskin mitään merkitystä maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen ja luontokatoon. Suomen kehityksen ne kuitenkin pysäyttävät kohtalokkaasti.

Näin toteaa Auto, tekniikka ja kuljetus 2/2023, ja jatkaa...

Lehti ilmestyy ensi viikon alussa.