Scania-Markkinajohtaja

Norjan liikenneturvallisuus on Euroopan kärjessä. Suomen liikenneturvallisuuskehitys on romahtanut LP:n lakkauttamisen jälkeen 2014 EU:n pohjasakkaan, 4. huonoimmaksi (VTV raportti 5/2019).

Norjassa nopeusvalvontakamerat sijoitetaan tieosuuksille, joilla on korkein onnettomuustilasto. Suomessa kamerat asennetaan paikkoihin, joissa on suurin todennäköisyys autoilijan jäädä kiinni ylinopeudesta, ts. turvallisimmiksi koettuihin tiekohtiin.

Suomen tieviranomaiset  ja poliisihallitus ovat saaneet kutsuja vierailla Norjassa tutustumassa Norjan kameravalvonnanperusteisiin. Tiedetään yhden poliisiryhmän käyneen Suomesta Norjan poliisin luona tutustumassa, mutta Norjan tielaitos, joka on sikäläisen järjestelmän perustaja, ei ole kelvannust suomalaisille.

Norjalaiset ovat tarjoutuneet käymään Suomessa kertomassa kameraperusteistaan. Se ei ole kelvannut enempää poliisihallitukselle, sisäministeriölle kuin Väylävirastollekaan. 

Tällä hetkellä kerrotaan poliisihallituksen ja sisäministeriön jälleen suunnittelevan uusien nopeusvalvontakameroiden sijoittelun perusteita. On ilmeistä, että Suomen poliisi- ja tievironomaisia ei kiinnosta onnettomuustilastojen korjaaminen kameravalvonnalla, vaan edelleen tärkeimpänä pidetään autoilijoiden raakaa rahastusta eli autoilijoiden rankaiseminen turvallisilla tieosuuksilla.

Samalla ei ole odotettavissa korjausta Suomen surkeaan sijoitukseen EU:n liikenneturvallisuuskehityksessä.