MAN - Vaihtoautot

Hallituksen tavoitteena on taittaa tiestön korjausvelan kasvu ja hakea keinoja, joilla huonokuntoisten teiden määrää saadaan vähitellen pienennettyä. Valtion maanteitä on yhteensä noin 78 000 km, josta 50 500 km on päällystettyjä ja 27 000 km sorateitä. Päällystetyistä teistä noin 8 800 km ja sorateistä noin 2 800 km on huonokuntoisia. Huonokuntoisten teiden kuntoon saaminen edellyttäisi suunnitelmallisen, noin 2,5 miljardin euron rahoituksen.

Väylävirasto ja ELY-keskukset tavoittelevat vuonna 2024 valtakunnallisesti noin 4 000 päällystekilometriä. Määrä on moninkertainen edellisvuosiin verrattuna ja vastaa tieverkon nykykunnon ylläpitämiseen tarvittavaa vähimmäismäärää. Mittavat urakat mahdollistavat myös alemman tieverkon parantamista elinkeinoelämän tarpeet huomioiden, parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, työllistävät suomalaisia ja luovat Suomeen kasvun edellytyksiä.

Hallitus toteuttaa vaalikauden aikana lähes kolmen miljardin euron liikenteen investointiohjelman, josta vuonna 2024 liikenteen investointeihin on varattu 597 miljoonaa. Korjausvelan purkamiseen on osoitettu tänä vuonna 250 miljoonan euron määräraha. Hallitus taklaa korjausvelan koko kauden ajan paitsi asfalttiurakoilla, myös lukuisilla muilla tiehankkeilla.
 
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne vierailee päällystys- ja muilla liikenneinfratyömailla Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Uudenmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan alueilla 1.–3.7.2024.

- Suomi tarvitsee menestyäkseen toimivan tieinfran. Tämän vuoden noin viiden kuukauden urakkakausi on esimerkki siitä, minkä suuruusluokan vuosittaisilla satsauksilla infra saataisiin vähitellen kuntoon. Tonnit kulkevat teillä nyt ja tulevaisuudessa, joten meidän on huolehdittava sujuvista ja turvallisista liikenneyhteyksistä kaikkialla Suomessa ja rakennettava kasvun edellytyksiä koko maahan. Esimerkiksi itäisessä Suomessa toteutetaan asfalttiurakoita enemmän kuin 20 vuoteen, ministeri Ranne sanoo.