Scania-Kevätsiivous

Lentokentän toiminnan turvaamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat edelleen käynnissä. Kaupunki on nostanut maanvuokrasuhteeseen liittyvään riita-asiaan vastakanteen. Yhdistys on toimittanut määräajassa vastauksen sen ensimmäisiin kohtiin, joissa kaupunki vaati käräjäoikeutta vahvistamaan sekä vuokrasopimuksen päättyneeksi, että yhdistystä luovuttamaan alue kaupungin käyttöön häädön uhalla. Oikeusprosessi on siis vielä melko alkuvaiheessa, jossa osapuolet tuovat ilmi näkemyksensä tilanteesta.

Kentältä voi lentää kuten ennenkin huomioiden uudet pandemian aiheuttamat rajoitukset kansainvälisten lentojen osalta. Malmilta toimiessa on helppo välttää ylimääräiset kontaktit.

Kaupunki on ilmoittanut tyytymättömyytensä turvaamistoimesta tulleeseen ratkaisuun, jossa kaupungin vaatimukset hylättiin ja takavarikoidut rahat palautettiin yhdistyksen tilille. Asian käsittelyn jatkuminen hovioikeudessa riippuu siitä, myöntääkö hovioikeus jatkokäsittelyluvan.

Kustannukset oikeudellisesta avusta tulevat olemaan merkittävät tälle vuodelle, varovasti arvioiden kymmeniä tuhansia. Asian lopputuloksesta tietysti riippuu, kuka ne viime kädessä kantaa. Mikäli kanne hävitään, tulee yhdistykselle todennäköisesti myös kannettavaksi Helsingin kaupungin oikeudenkäyntikustannukset. Yhdistyksen jäsenellä ei ole tästä henkilökohtaista riskiä.