Renault Diamond Tour

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennemarkkinafoorumissa 1.12.2021 keskustellaan siitä, millä keinoin liikenteen palvelut saataisiin kestävään kasvuun. Etäyhteydellä toteutettava foorumi on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

LVM asetti liikennemarkkinafoorumin helmikuussa 2019 käymään keskustelua liikennealan toimijoiden kesken liikennepalvelulain vaikutuksista markkinoiden toimintaan. Foorumin tehtävänä on myös tukea liikennepalvelulain vaikutusten seurantaa. Foorumi järjestetään nyt viidettä kertaa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan avaaman tilaisuuden ohjelmassa on Traficomin katsaus markkinatilanteeseen, tutkijaryhmän esittely liikkumisen kestävien palvelumarkkinoiden ohjauskeinoja koskevasta selvityksestä ja tilannetieto Liikenne12-ohjelman toimeenpanosta.

Teams-kokouksena järjestettävän foorumin ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 26.11.2021.