Raskone – nopeasti takaisin tielle

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on erittäin huolissaan keltaisten sulkuviivojen katoamisesta maamme tiestöltä.

Väyläviraston sivujen mukaan uuden tieliikennelain myötä nykyiset keltaiset sulkuviivat, varoitusviivat ja sulkualueet ollaan muuttumassa valkoisiksi kolmen vuoden kuluessa uuden tieliikennelain voimaantulosta. Suomi tulee siirtymään tämän myötä vastaavaan käytäntöön kuin lähes kaikki muut Euroopan maat.

Vaikka siirtymäaika ulottuu vuoden 2023 kesään asti, on maanteiden tiemerkintäurakoissa tavoitteena muuttaa kaikki sulkuviivat ja -alueet pääosin valkoisiksi viimeistään jo kesän 2022 aikana.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on tarkkailut maamme päätieverkon ja alemman tieverkon sulkuviivojen erottumista autoilijalle kuluneen talven aikana, jolloin tiestön lumitilanne on aiheuttanut sen, että teiden keskialueelle on muodostunut jää ja lumipolanne, mikä on peittänyt erittäin tehokkaasti uuden keltaisen sulkuviivan tilalle maalatun valkoisen sulkuviivan.

Perinneyhdistys ihmettelee suuresti sitä, miksi kyseistä valkoista sulkuviivaa ei alun perin ryhdytty vain kokeilemaan, jonka avulla olisi voitu todeta kyseisen valkoisen sulkuviivan erottuvan vanhaa vieläkin käytössä olevaa keltaista sulkuviivaa selkeästi huonommin tien keskiosalla olevan jää- ja lumipolanteen alta. Väyläviraston yksiselitteinen päätös ei anna edes harkintamahdollisuutta sille, että erityisesti ns. 2. kunnossapitoluokan teillä käytettäisiin edelleen keltaista sulkuviivaa, jonka erottuminen talvikelissä on selkeästi valkoista sulkuviivaa parempi.

Jos sulkuviivat eivät ole tiellä havaittavissa, tulee autoilijan noudattaa normaaleja tieliikennelakiin kirjattuja ohituskieltosäännöksiä.

Yhdistyksen käsityksen mukaan sulkuviivojen tehtävä on nimenomaan ohjata autoilijat noudattamaan ohituskieltomääräyksiä, joilla on merkittävä vaikutus maamme tiestön liikenneturvallisuuteen.

Erityisiä ongelmapaikkoja tiellä ovat alueet, joissa vastaan tulevat autojen kuljettajat menettävät näköyhteyden toisen autoista ajaessa  tielinjan syvänteeseen. Näkyvän sulkuviivan tehtävä on tässä tilanteessa varoittaa kuljettajaa näkymättömästä vastaantulijasta ja kieltää ohitus, koska sitä ei voida tehdä turvallisesti. Valkoisen sulkuviivan peittyessä jää- ja lumipolanteen alle, ei tätä turvallisuusinformaatiota anneta autoilijalle ja seurauksena voi olla todella vakava kohtaamisonnettomuus.

Yhdistyksen käsityksen mukaan valkoinen sulkuviiva ei ole sovelias maamme tiestölle. Sen näkyvyyttä ei voida taata lumiolosuhteissa juuri millään tavalla tilanteessa, missä tien keskialueelle muodostuu jää- ja lumipolanne. Väyläviraston päätös poistaa keltaiset sulkuviivat maamme tiestöltä on selän kääntö maamme liikenneturvallisuudelle.