World Shipping Council ilmoittaa merillä kdonneiden konttien lukumäärän kasvaneen roimasti. Ennen vuotta 2021 merillä menetettiin noin 1000 konttia vuodessa. Vuonna 2021 menetettyjen konttien määrä kasvoi noin 18%.

Vuonna 2021 noin 6300 alusta toimitti perille noin 241 miljoonaa kontillista elintärkeää rahtia noin 7 miljardin US-dolllarin arvosta. Merillä menetettyjen konttien lukumäärä alittaa 2020-2021 tuhannesosa-prosentin (0,001%).

Kummankin viimeksi mainitun vuoden aikana on tapahtunut merkittävää kasvua niin, että 2021 menetettyjen konttien määrä kasvoi 1629 konttiin. Talvella 2020-2021 koettiin poikkeuksellisen paljon myrskyjä ja huonoja kelejä maailman merillä.

(VerkehrsRundschau)