MAN - Nopeaan toimitukseen

Kehä III:lla viimeistellään parhaillaan liikenteenhallintajärjestelmää välillä Turunväylä (vt 1) - Itäväylä (mt 170), ja uusitut vaihtuvat tiedotusopasteet otetaan käyttöön jo syys-lokakuun vaihteessa.  

Uusittu Fintrafficin liikenteenhallintajärjestelmä käsittää kaikkiaan 13 vaihtuvaa tiedotusopastetta tietoliikenne- ja sähkönsyöttöjärjestelmineen. Uusissa vaihtuvissa tiedotusopasteissa tullaan näyttämään tiellä liikkujille entistä laajempaa liikennetietonäkymää: Vaihtuviin tiedotusopasteisiin saadaan ensimmäistä kertaa Suomessa mukaan näkymät ajoaika- ja poikkeamatiedoista, joissa Fintraffic hyödyntää oman liikennetietonsa lisäksi Wazen reaaliaikaista tilannetietoa. Tiedotusopasteissa kerrotaan tuttuun tapaan lisäksi sää- ja keli-infoa sekä tietoa liikenteen häiriöistä.

”Tavoitteenamme Fintrafficissa on luoda mahdollisimman kattava kokonaiskuva siitä, mitä liikenteessä tapahtuu juuri nyt. Kehä III:n liikenteenhallintajärjestelmän uusimisen yhteydessä on ollut otollinen aika hyödyntää opasteiden sisällön tuottamisessa myös Wazen kautta saatavaa dataa. Autoilijat näkevät jatkossa Kehä III:n tieosuudella ajaessaan vaihtuvista tiedotusopasteista oletetun ajoajan poikkeamat sekä ennakkotiedon ruuhkautuneesta tieosuudesta, mikä mahdollistaa entistä paremman ennakoinnin ja sujuvamman liikennevirran”, kertoo Fintrafficin palvelupäällikkö Jarkko Johansson.

Fintrafficin tavoitteena on entistä kattavampi tietopohja liikenteen ja logistiikan käyttäjille. Tähän tarvitsemme tiivistä yhteistyötä liikenteen eri osapuolten kanssa. Siksi rakennamme liikenteen dataekosysteemiä sekä kehitämme alustapalveluita. Fintraffic on mukana Waze for cities -ohjelmassa, jossa kumppanit voivat hyödyntää Wazen keräämää liikennedataa, ja jakaa myös omaa dataa Wazelle. Waze hyödyntää Fintrafficin sovelluskehittäjille suunnatun, avointa dataa jakavan Digitraffic-palvelun kautta Fintrafficin liikennetiedotteita.

Tutustu tästä uusiin tiedotusnäyttöihin

Matka-aikatiedotus

Tiedotusopasteiden ollessa perustilassa niissä esitetään matka-aikatietoja. Matka-aika esitetään aina ajosuunnan mukaan valtatielle 1 tai 7, seuraavalle säteittäiselle valtatielle (valtatie 3 tai 4) sekä lähimpää säteittäistä päätietä pitkin Kehä I:lle.

Matka-aika esitetään muutoksena verrattuna normaaliin ruuhkattomaan tilanteeseen, esim. viivytys Kolmostielle +4 min. Jos tilanne on ruuhkaton, esitetään näytössä +0 min.

Kuva 1: Esimerkki opasteen näyttämästä ajosuunnassa itään ennen valtatietä 3

Sää- ja kelitiedotuksen ollessa huonoissa ajo-olosuhteissa aktiivinen, näytöissä ei esitetä viivästymisaikaa Kehä I:lle.

Kuva 2: Esimerkki opasteen näyttämästä ajosuunnassa itään ennen valtatietä 3, jolloin kelivaroitus näkyy näytöllä yhtä aikaa matka-aikatiedon kanssa

Liukkailla keleillä, kun tien lämpötila on alle +5 astetta, näytössä voi näkyä myös pelkät tien ja ilman lämpötilat, mikäli kyse on liikenteellisesti hiljaisesta ajasta (liikennemäärä on ajosuunnassa alle 500 ajoneuvoa/h ja tilanne on ruuhkaton (matka-ajat ovat +0 min).

Ruuhkavaroitus

Kun vaihtuvan tiedotusopasteen jälkeiseltä seurantajaksolta havaitaan selkeästi alentuneita ajonopeuksia ja liikenne mahdollisesti pysähtelee, näytetään opasteessa varoitusmerkki ”liikenneruuhka”. Lisäksi varoitusmerkin lisäkilvessä ilmoitetaan joko etäisyys kohteeseen (kuva 3) tai vaikutusalueen pituus (kuva 4).

Kuva 3: Esimerkki opasteen näyttämästä ajosuunnassa itään ennen valtatietä 3, ruuhkautuva kohta n. 1,5 km päässä

Kuva 4: Esimerkki opasteen näyttämästä ajosuunnassa länteen ennen valtatietä 3, ruuhkan vaikutusalueen pituus 2 km

Verkollinen sujuvuustiedotus

Vaihtuvissa tiedotusopasteissa tiedotetaan myös Kehä III:lla risteävien pääteiden merkittävistä sujuvuusongelmista, mikäli ongelmakohdat sijaitsevat lähellä Kehä III:sta.

Kuva 5: Esimerkki opasteen näyttämästä ennen valtatietä 4

Kuva 6: Esimerkki opasteen näyttämästä ennen valtatietä 3

Sää- ja kelitiedotus

Tiedotusopasteiden infot heikentyneestä ja huonosta sää- ja keliolosuhteesta toimii vastaavasti kuin aiemmin.

Kuva 7: Esimerkki opasteen näyttämästä, jossa huono ajokeli

Kuva 8: Esimerkki opasteen näyttämästä, jossa huono näkyvyys

Häiriötiedotus

Häiriötiedotus käsittää erityiset liikenteen häiriöt, joilla on selkeää vaikutusta maantieliikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Häiriöitä ovat esimerkiksi onnettomuudet (kuva 9) sekä kaistan tai tien sulkemiset (kuva 10).

Kuva 9: Esimerkki opasteen näyttämästä, onnettomuus Kehä III:llä 2 km päässä

Kuva 10: Esimerkki opasteen näyttämästä ennen valtatietä 4, valtatien 4 kaista suljettu Lahden suuntaan

Liikenteenhallintajärjestelmän uusimisen tavoitteena on parantaa järjestelmän toimintavarmuutta sekä ylläpidettävyyttä uusimalla elinkaarensa päässä olevia laitteita ja korvaamalla niitä nykyaikaisella tekniikalla. Uusitun järjestelmän arvioitu tekninen elinkaari tulee olemaan reilut kymmenen vuotta. Hankkeen rakennuttajana toimii Fintraffic Tie Oy ja pääurakoitsijana Caverion Suomi Oy.