SuperMax – Valmiina töihin!

Kehä I:n mittava parannushanke etenee Laajalahdessa. Sakkolantien ympäristössä on tehty paalutus­töitä sekä Kehä I:n itäpuolella Sakkolantien ja Kurkijoentien välillä louhintoja. Maanantaina 2.12. suljetaan moottoriajoneuvoliikenteen yhteydet Kehä I:lle Kurkijoentieltä sekä Ruukinrannantieltä.

Lähiviikkojen aikana tulee muutoksia myös jalankulun ja pyöräilyn väyliin Sakkolantiellä. Sakkolantien meren puolelle tullaan rakentamaan työnaikainen kiertoreitti. Myöhemmin joulukuussa otetaan käyttöön moottoriajoneuvoliikenteen kiertotie Kehä I:llä, jolloin liikenne siirretään länteen meneville kaistoille sekä niiden yhteyteen rakennettaville lisäkaistolle. Molempiin suuntiin säilyy kaksi kaistaa. Näihin liittyvistä muutoksista tiedotetaan erikseen lähempänä.

Kaikista hankkeeseen liittyvistä liikennejärjestelyiden muutoksista on mahdollista tilata WhatsApp-uutisviestit suoraan puhelimeen. Tilaaminen onnistuu lisäämällä ensin puhelimen yhteystietoihin numero 040 3629 896 ja sen jälkeen lähettämällä yhteystietoon WhatsApissa viesti TILAA ja oma nimi. Uutisviesti ei toimi, ellei numero ole tallennettuna yhteystietoihin.