SuperMax – Valmiina töihin!

Liikennevirasto on käynnistänyt pilotin, jossa testataan valtakunnallisen bussi- ja junaliikenteen reaaliaikatiedon vastaanottoa ja jakelua. Pilotti päättyy toukokuussa 2017, jolloin Liikenneviraston mukaan pitäisi tietää muun muassa millaisia reaaliaikajärjestelmiä kaupunkien tulisi ottaa käyttöönsä.

Pilotin tavoitteena on selvittää, mitkä ovat reaaliaikatiedolle asetettavat vaatimukset, miten tätä tietoa voidaan tuottaa ja miten se voidaan linkittää staattiseen aikataulutietoon. Lisäksi pilotissa selvitetään, mitä vaatimuksia reaaliaikatietoa tuottaville järjestelmille tulee asettaa ja millaisia reaaliaikadatan tarkistustyökaluja tarvitaan.

Pilottikaupungeiksi ovat ilmoittautuneet Jyväskylä, Lahti, Oulu, Lappeenranta ja Joensuu. Näiden kaupunkien vastuulla on reaaliaikatiedon tuottaminen joko itse tai sopimusohjauksen kautta. Markkinoilla olevat yritykset hyötyvät Liikenneviraston mukaan pilotin lopputuloksista siten, että kertyneen tiedon pohjalta ne pystyvät kehittämään ja tarjoamaan yhteensopivia ratkaisuja asiakkailleen.