MAN - Vaihtoautot

Turun ammattikorkeakoulu on saanut kokonaisuudessaan noin 2 miljoonan euron rahoituksen EU:n Central Baltic -ohjelmasta Baltic Loop -hankkeelle. Turun amk:n lisäksi hankkeessa on mukana yhteensä kuusi toimijaa Ruotsista, Suomesta, Virosta ja Latviasta. Hankkeen tarkoituksena on selvittää Itämeren alueen itä-länsi suuntaisen matkustaja- ja tavaraliikenteen pullonkauloja. Hankkeen kohteena on 3 kehityskäytävää (pohjoinen, keskinen ja eteläinen).

Tavoitteena on selvittää ja löytää käytännön parannusehdotuksia, joilla liikennettä voidaan sujuvoittaa ja tavaravirtaa nopeuttaa. Tavoitteena on löytää keinoja, jotka liittyvät liikennekäytävien infrastruktuuriin, IT-tekniikkaan, logistiikkaan sekä hallintoon.

Itämeren alueen itä-länsisuuntainen liikenne tarvitsee kehittämistoimia, sillä nykyisitä ongelmista huolimatta tavara- ja matkustajaliikenne tulee kehittymään kohdemaiden ja Venäjän, erityisesti Pietarin talousalueelle, tulee kasvamaan nopeasti. Syksyn 2019 aikana kaikissa hankkeen osallistujamaissa selvitettiin rahti- ja matkustajaliikenteen pullonkauloja eri toimijoille lähetettävän kyselyn avulla. Kyselyssä ja sitä seuraavissa haastatteluissa tiedustellaan myös näkemyksiä  kehittämiskohteista ja keinoista.

Joulukuussa 2019 Turun ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi järjestivät Baltic Loopin käynnistysseminaarin, jossa korostettiin mm. satamien roolia niin ihmisten ja tavaroiden kuin informaation siirtämisessä.