TIP-Trailer services

Turun ammattikorkeakoulu on saanut kokonaisuudessaan noin 2 miljoonan euron rahoituksen EU:n Central Baltic -ohjelmasta Baltic Loop -hankkeelle. Turun amk:n lisäksi hankkeessa on mukana yhteensä kuusi toimijaa Ruotsista, Suomesta, Virosta ja Latviasta. Hankkeen tarkoituksena on selvittää Itämeren alueen itä-länsi suuntaisen matkustaja- ja tavaraliikenteen pullonkauloja. Hankkeen kohteena on 3 kehityskäytävää (pohjoinen, keskinen ja eteläinen).

Tavoitteena on selvittää ja löytää käytännön parannusehdotuksia, joilla liikennettä voidaan sujuvoittaa ja tavaravirtaa nopeuttaa. Tavoitteena on löytää keinoja, jotka liittyvät liikennekäytävien infrastruktuuriin, IT-tekniikkaan, logistiikkaan sekä hallintoon.

Itämeren alueen itä-länsisuuntainen liikenne tarvitsee kehittämistoimia, sillä nykyisitä ongelmista huolimatta tavara- ja matkustajaliikenne tulee kehittymään kohdemaiden ja Venäjän, erityisesti Pietarin talousalueelle, tulee kasvamaan nopeasti. Syksyn 2019 aikana tullaan kaikissa hankkeen osallistujamaissa selvittämään rahti- ja matkustajaliikenteen pullonkauloja eri toimijoille lähetettävän kyselyn avulla. Kyselyssä ja sitä seuraavissa haastatteluissa tiedustellaan myös näkemyksiä  kehittämiskohteista ja keinoista.